Ulicami parafii Żeglce została odprawiona Droga Krzyżowa prowadząca ponad 5 km z kościoła parafialnego w Żeglcach do kościoła filialnego w Leśniówce. Nabożeństwo rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele parafialnym i zakończyło również Mszą Św. w kościele filialnym. Stacje Drogi Krzyżowej były rozmieszczone przy przydrożnych kapliczkach lub drzewach, na których przybity był krzyżyk i zapalona świeca. Rozważania poszczególnych stacji prowadzili członkowie Akcji Katolickiej przy bardzo licznym udziale parafian.  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej było zapoczątkowaniem rekolekcji wielkopostnych, rozpoczynających się dzień później bo 5 kwietnia, a także przygotowaniem do zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i kanonizacji naszego Wielkiego Papieża bł. Jana Pawła II.
Leokadia Lula