W piątek 4 kwietnia w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu miał miejsce wieczór katyński zatytułowany „Na świecie doznacie ucisku”, poświęcony majorowi Jerzego Bychowcowi, jednemu z pierwszych zamordowanych w pierwszych dniach kwietnia 1940 r. Przybyłych powitał dyr. Muzeum archidiecezjalnego ks. Marek Wojnarowski. Wspomnienie zbrodni katyńskiej w formie programu słowno-muzycznego poprzedziła refleksja prof. Anny Drążkowskiej, archeologa, pracującej nad renowacją pochówków w podziemiach katedry przemyskiej. Prof. Drążkowska podzieliła się swoim doświadczeniem pracy w Charkowie przy ekshumacji zamordowanych polskich oficerów. Na program wieczoru złożyło się przypomnienie faktów z życia i sylwetki majora Jerzego Bychowca oraz wspomnienia o nim świadków jego życia, a także biblijne teksty ujawniające znaczenie tamtych tragicznych wydarzeń, prezentowane przez prof. Urszulę Szwarc i Barbarę Czarniecką, oraz pieśni patriotyczne, wykonywane przy akompaniamencie gitary przez Andrzeja Durbajło.