Ksiądz Biskup Adam Szal przewodniczył Mszy św. o godz. 5:30 w bazylice archikatedralnej w Przemyślu. Wspólna modlitwa, umocnienie Słowem Bożym wygłoszonym przez Dyrektora Przemyskiej Edycji “Niedzieli” Ks. Prał. Zbigniewa Suchego oraz pasterskie błogosławieństwo były pierwszym punktem II Przemyskiej Pielgrzymki do Sanktuariów Europy czytelników Niedzieli. Po Eucharystii ponad 90 osobowa grupa pątników wraz z duchowymi przewodnikami ks. Markiem Decem oraz ks. Januszem Kuczem (diec. sandomierska) autokarami ruszyła w drogę do miejsc świętych.