Noc z 17-go na 18-go maja była w wielu miastach Polski „nocą muzeów”. Z tej racji nasz mikrofon radiowy odwiedził Muzeum Archidiecezjalne. Najważniejszym punktem programu tej nocy był wykład prof. Anny Drążkowskiej prowadzącej prace konserwatorskie i badawcze w podziemiach Archikatedry przemyskiej pt. „Groby serc – groby dusz”. Prof. Drążkowska omówiła temat pochówków serc. Motywem podjęcia tego niełatwego tematu było odnalezienie w kryptach katedry takich właśnie szczątków. Zwiedzający Muzeum archidiecezjalne mieli okazję również – obok dotychczasowych ekspozycji – odwiedzić także nową wystawę, na której zaprezentowano dary, jakie abp Józef Michalik otrzymał od św. Jana Pawła II i innych papieży naszych czasów. Właśnie ok. godz. 21, czyli w trakcie nocy muzeów, ks. dyr. Marek Wojnarowski otrzymał kolejny dar dla Muzeum – piuskę Ojca św. Benedykta XVI z dokumentem potwierdzającym jej autentyczność.