W niedzielę, 20 lipca, w parafii Żeglce na uroczystej sumie koncelebrowanej przez Ks. Prałata Jana Luchowskiego i ks. Wikariusza Wojciecha Szpylmę obchodzono jubileusz 30-lecia pracy misyjnej siostry Noemi należącej do Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tarnowie. Na mszy gościły współsiostry józefitki z klasztoru w Krośnie.
Siostra Noemi pochodzi z Żeglec i aktualnie przebywa na urlopie w swojej rodzinnej miejscowości. W tym roku przypada 30 lat odkąd wyjechała na misje do Afryki. Pracuje w Republice Konga w Brazzaville. Siostra Noemi, podobnie jak inne misjonarki ze zgromadzenia, niesie posługę przede wszystkim dzieciom, kobietom i chorym. Siostry józefitki katechizują dzieci i młodzież, a także prowadzą na misji przedszkole, szkołę oraz pełnią posługę pielęgniarską w misyjnym szpitalu. Głównym zadaniem siostry Noemi, oprócz wymienionych wyżej, jest opieka nad trędowatymi i chorymi na AIDS. Wymaga to dużego poświęcenia, cierpliwości i pokory wobec chorych i cierpiących. Siostra Noemi przyjmowała życzenia i kwiaty z dużym wzruszeniem prosząc o modlitwę dla siebie, ale i innych misjonarzy.
Przy okazji pięknego jubileuszu siostry Noemi, parafianie dziękowali również, odchodzącemu wkrótce ks. Wikariuszowi Wojciechowi Szpylmie, który także postanowił zostać misjonarzem. Po okresie przygotowania do pracy misjonarza ma wyjechać do odległej Jamajki. W parafii Żeglce posługiwał tylko rok, ale parafianie będą go ciepło wspominać i wspomagać modlitwą w Jego rozpoczynającej się trudnej drodze.
Siostra Noemi  i wielu innych misjonarzy na świecie poszli za głosem Boga. Nie zważając na mękę, trud i cierpienie dokonują rzeczy wielkich niosąc przede wszystkim innym narodom Chrystusa.. Teraz pragnie dołączyć do grona misjonarzy ks. Wojciech.
Wspierajmy Ich i Misje naszą modlitwą i ofiarą.