W dniach 21–22 listopada br. w Miejscu Piastowym odbyło się sympozjum naukowe, którego temat brzmiał: “Wychowanie do miłości czy orientacji seksualnej – kto – jak – po co?”. Wydarzenie to, organizowane przez Zgromadzenie Księży Michalitów oraz Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, na stałe wpisało się w naukowy krajobraz Podkarpacia.

Sympozjum rozpoczęła Eucharystia w Sanktuarium „na Górce”. Mszy św. przewodniczył i płomienną homilię wygłosił ks. bp. Stanisław Jamrozek – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej.

Część naukowa, która odbyła się w auli michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zgromadziła ponad 210 osób. W kolejnych wystąpieniach sesji naukowej głos zabrali:

  •  Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów „Natan”, Lublin (“Wychowanie do czego? O standardach edukacji seksualnej WHO – między modernizacją a deprawacją”)
  • Jerzy Zelnik, aktor, program autorski (“Barwy miłości”)

Następny dzień sympozjum także rozpoczął się od Mszy świętej. Przewodniczył jej i głęboką homilię wygłosił ks. dr Ryszard Andrzejewski – asystent generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Kolejnym punktem było wystąpienie Zbigniewa Barcińskiego pt. “Koalicja dla miłości i w miłości” oraz prelekcja Jerzego Zelnika: “Jak wychowywać do miłości?”. Ostatnim punktem sympozjum była ożywiona dyskusja panelowa.

Wszyscy uczestnicy sympozjum z pewnością wyszli z niego ubogaceni i utwierdzeni na drodze wychowywania i kształtowania młodego pokolenia.

źródło: www.gimnazjum.mzsp.pl