BN4_newsCzcigodni Kapłani,
Drodzy Ministranci, Lektorzy i Ceremoniarze!

Niech Bóg przychodzący na ziemię w osobie Dzieciątka Jezus ożywia naszą wiarę, nadzieję i miłość, a światło Jego Słowa niech prowadzi nas przez całe życie. Niech Nowonarodzony ubogaca nas Swoją Dobrocią i Mądrością. Niech obdarza potrzebnymi łaskami i darami, aby serce, dusza i umysł każdego dnia były coraz bardziej wypełnione Bożą obecnością, a Jego Miłość jedynym drogowskazem w podejmowaniu różnorodnych decyzji.

Radosnego spotkania z Jezusem, Jego hojnych darów i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

ks. Jacek Zarzyczny
Archidiecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza