lso_przemysl_cze2016_fotoW sobotę, 25 czerwca 2016 roku miała miejsce doroczna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej do Archikatedry. Czerwcowe spotkanie LSO uwieńczyło bardzo obfity rok formacji, pracy i służby ministrantów.

Spotkanie rozpoczęło się w Auli Wyższego Seminarium Duchownego i było przeżywane było w atmosferze modlitwy, radości i wdzięczności. Gościem specjalnym był ks. bp Stanisław Jamrozek, który wręczył dyplomy oraz symboliczne statuetki ministrantom i lektorom biorącym udział w konkursie „Ministrant Roku” Zostało nagrodzonych 54 chłopców, wyznaczonych przez swoich księży opiekunów.

Kolejną kategorią docenionych i zauważonych podczas sobotnich uroczystości byli lektorzy, którzy uczestniczyli w szeregu spotkań formacyjnych. Przez cały rok spotykali się w ramach swoich dekanatów, brali udział w zajęciach teologicznych, biblijnych i fonetycznych. W ten sposób przygotowywali się do podjęcia zadań lektora – tego, który proklamuje Słowo Boże. 134 lektorów z 14 dekanatów otrzymało krzyż lektorski – emblemat i znak wybrania do posługi Słowa Bożego.

O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza św. w Archikatedrze, której przewodniczył ks. bp Stanisław wraz z ks. prał Bartoszem Rajnowskim, Kanclerzem Kurii i licznie zgromadzonymi kapłanami. Podczas Eucharystii zostało pobłogosławionych i przyodzianych w szaty liturgiczne, sutanele i krzyże 25 nowych ceremoniarzy Archidiecezji Przemyskiej.

Po zakończeniu Mszy św. w Ośrodku Caritas na ul. ks. J. Popiełuszki odbyła się Agapa.

W Pielgrzymce uczestniczyło ok. 450 osób.

Pragnę podziękować ks. biskupowi Stanisławowi za Słowo Boże, które do nas skierował, za ustanowienie nowych Ceremoniarzy, Lektorów, za towarzyszenie ministrantom i lektorom podczas dzisiejszej pielgrzymki. A przede wszystkim dziękujemy ks. Biskupowi za przykład pięknego życia i świadectwo tego, jak powinna wyglądać służba przy ołtarzu Pana Jezusa. Bóg zapłać!

Dziękuję ks. Kanclerzowi Bartoszowi Rajnowskiemu za przewodniczenie Eucharystii, za wspólną modlitwę i za pomoc materialną okazywaną ministrantom, Wyższemu Seminarium Duchownemu na ręce ks. Łukasza Jastrzębskiego za wszelką pomoc, jak również ks. Piotrowi Obłskiemu wikariuszowi z Medyki, Caritas Przemyskiej – ks. Dyrektorowi Arturowi Jańcowi za posiłek, zespołowi muzycznemu PRESTO za uświetnienie uroczystości, księżom opiekunom. Życzę zarazem, aby nowi lektorzy, ceremoniarze i ministranci roku byli waszą chlubą i radością.

Dziękuje przede wszystkim Wam, Drodzy Ministranci, Lektorzy i Ceremoniarze za Wasze świadectwo wiary, za Wasze zaangażowanie, chęć współpracy i za to, że odpowiedzieliście na zaproszenie, aby bardziej poznać Pana Boga w Jego Słowie i Liturgii. Życzę Wam, abyście każdego dnia, poprzez waszą służbę, jeszcze bardziej zbliżali się do Pana Jezusa.

ks. Jacek Zarzyczny

sob, 25 Cze 2016  ·  1,4 MB  ·  266
Aula Instytutu Teologicznego WSD w Przemyślu, 25 czerwca 2016 r.
sob, 25 Cze 2016  ·  4,7 MB  ·  303
Aula Instytutu Teologicznego WSD w Przemyślu, 25 czerwca 2015 r.
sob, 25 Cze 2016  ·  3,2 MB  ·  392
Archikatedra Przemyska, 25 czerwca 2016 r.