79pielgrzNauczJG_fotoPod hasłem „Miłosierni jak Ojciec” na Jasnej Górze w dniach 1-2 lipca 2016 r. odbyło się XV Ogólnopolskie Sympozjum Ewangelizacyjne Nauczycieli i Wychowawców oraz 79. Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców. Tradycją stało się już, że od 79 lat, z małymi przystankami w okresie wojennym, polscy nauczyciele i wychowawcy wędrują na Jasną Górę zaraz po zakończeniu roku szkolnego, by dziękować za miniony rok i prosić Boga przez orędownictwo Matki Bożej Częstochowskiej o potrzebne łaski na rok następny. W tym roku, te maryjne, nauczycielskie dni na Jasnej Górze stały się okazją do refleksji nad miłosierdziem, którego doznajemy od Boga i mamy okazywać naszym bliźnim.

Krajowy  sekretarz duszpasterstwa nauczycieli, ks. Wojciech Wojtyła, tak mówi o tegorocznej pielgrzymce:

      ks. Wojciech Wojtyła o pielgrzymce

W piątek, 1 lipca 2016 r. w wypełnionej po brzegi auli o. Kordeckiego na Jasnej Górze polskich nauczycieli przywitał delegat Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa nauczycieli bp Piotr Turzyński. Modlitwą i serdecznym słowem otworzył XV Ewangelizacyjne Sympozjum Nauczycieli i Wychowawców. Zebrani wysłuchali dwóch wykładów. Najpierw ks. dr Marek Dziewiecki (wykładowca w WSD Radom) wygłosił wykład Miłosierny ojciec i marnotrawny syn: analiza biblijna i psychopedagogiczna. Następnie ks. dr Przemysław Góra (wykładowca w WSD Łódź) referował temat Miłosierdzie a wymagania. W drugiej części sympozjum można było wysłuchać świadectw nauczycieli Miłosierdzie to imię Boga.

Wieczorem, 1 lipca 2016 r., nauczyciele i wychowawcy modlili się podczas Apelu Jasnogórskiego pod przewodnictwem bpa Piotra Turzyńskiego.

      Apel Jasnogórski

Po zakończonym Apelu, nauczyciele i wychowawcy zgromadzili się w Bazylice Jasnogórskiej, aby uczestniczyć w nabożeństwie pokutnym. Pierwszy dzień pielgrzymowania zakończył się uroczyście celebrowaną Eucharystią.

W sobotę, 2 lipca 2016 r., pod Jasnogórskim Szczytem od samego rana trwały modlitwy prowadzone przez nauczycieli i wychowawców.

      Wywiad z nauczycielami

Od godz. 9.30 z Wałów Jasnogórskich prowadzony był nauczycielski różaniec.

      Rozważania różańcowe dla nauczycieli

Następnie dr Stanisław Sławiński relacjonował sympozjum oraz odczytał list do polskich nauczycieli i wychowawców.

      Relacja z sympozjum i list do nauczycieli

Coraz liczniej gromadzący się nauczyciele mogli ze Szczytu Jasnogórskiego wysłuchać wykładu ks. dr hab. Adama Maja (KUL w Lublinie) Miłosierdzie w misji współczesnego nauczyciela.

      Wywiad z ks. Adamem Majem

Po wykładzie schola Chorus Angelorum z Orońska (diec. radomska) wykonała okolicznościowy koncert.

      Koncert scholi

Centralnym punktem maryjnych, nauczycielskich dni na Jasnej Górze była Eucharystia, sprawowana na Jasnogórskim Szczycie w samo południe, pod przewodnictwem bp Piotra Turzyńskiego, który w tym roku szkolnym rozpoczął posługę pasterską wśród nauczycieli z ramienia Episkopatu Polski. Pielgrzymi zostali przywitani przez nowego duszpasterza nauczycieli – bp Piotra i o. Mieczysława Polaka – podprzeora Jasnej Góry.

      bp. Piotr Turzyński – powitanie
      o. Mieczysław Polak – powitanie

W homilii skierowanej do nauczycieli bp Piotr Turzyński  podkreślał etos pracy nauczyciela i uwydatniał potrzebę formacji. Chciałbym was prosić byście się chrześcijaństwa nie wstydzili, to jest niezwykły skarb, który dał nam Bóg. To jest takie spojrzenie na życie, które daje niezwykłą głębię i mądrość. Bez wiary człowiek jest jak wędrowiec, włóczęga, bez domu, bez celu, bez korzenia, a chrześcijaństwo daje nam takie spojrzenie na nas samych i ludzi obok nas, że jesteśmy pielgrzymami, wyszliśmy od Boga, z Jego myśli, z Jego miłości. On chciał by każdy z nas zaistniał, On chciał by zaistniały te dzieci, które są nam dane w szkole i w różnego rodzaju placówkach oświatowych. To Bóg jest ostatecznym celem życia człowieka, On nas stworzył dla siebie. Nie wstydźcie się chrześcijaństwa, to znaczy bądźcie chrześcijanami i w szkole. Można to na różny sposób przekazać, można na języku polskim pokazać cudowne dziedzictwo Stasia z powieści ‘W pustyni i w puszczy’, który wobec muzułmanina zagrażającego jego życiu, mówi nie mogę przyjąć twojej wiary jestem chrześcijaninem, albo można pokazać Longinusa Podbipięte, który umiera i śpiewa Litanię do Najświętszej Maryi Panny, albo można pokazać Juranda ze Spychowa, który się przemienił i przebacza krzyżakowi, który zabił jego córkę. Czy nie są to piękne karty, skąd Sienkiewicz wymyślił, to taka utopia? Nie tacy ludzie byli i są, tacy chrześcijanie byli i są pośród nas. To chrześcijaństwo daje taką siłę. Nie wstydźcie się chrześcijaństwa, tzn. na historii nie wstydźcie się powiedzieć, że Królowa Jadwiga została świętą, jest świętą, nie bójcie się powiedzieć, że Jan Długosz to ksiądz Jan Długosz…

      bp. Piotr Turzyński – homilia

W godzinie miłosierdzia na Jasnogórskich Wałach rozbrzmiewały rozważania Drogi Krzyżowej.

      Droga Krzyżowa

Tegoroczne pielgrzymowanie nauczycieli i wychowawców na Jasnej Górze zakończyło nabożeństwo rozesłania celebrowane w kaplicy Cudownego Obrazu.

      bp. Piotr Turzyński – podziękowanie

Dziękujemy wszystkim organizującym grupowe pielgrzymowanie nauczycieli i wychowawców z okolic Radymna (organizator: Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Radymnie), Jarosławia (organizator: rejonowy duszpasterz nauczycieli – ks. Marcin Klin), Sanoka (organizator: Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Sanoku i opiekun duchowy ks. prałat Feliks Kwaśny), Makowej oraz Leżajska (organizator: ks. Dariusz Wojnar). Dziękujemy również wszystkim przybyłym nauczycielom wraz z rodzinami lub w mniejszych grupach.

Dziękujemy wam, że przez waszą nauczycielską, pedagogiczną służbę uczniowie rozwijają i umacniają w sobie zdolność rozróżniania dobra od zła oraz umiejętność opowiadania się po stronie prawdy i autentycznego piękna. Z tego miejsca pragniemy sięgnąć pamięcią do naszych lat szkolnych i podziękować wszystkim nauczycielom i wychowawcom, których Pan Bóg postawił na naszych drogach życia” (o. Mieczysław Polak – podprzeor Jasnej Góry)

GALERIA

opracował: ks. Jerzy Gałązka, diecezjalny duszpasterz nauczycieli
foto i audio: Radio Jasna Góra, Biuro Prasowe Jasnej Góry