650_leki_dukielskie_fotoDla mieszkańców i przyjaciół Łęk Dukielskich dni 26-28 sierpnia 2016 pozostaną w pamięci przez wiele długich lat. Wieś w tych dniach przeżywała wielki Jubileusz 650-lecia istnienia. W roku 1366 w dokumentach Państwa Polskiego, w czasie rządów Kazimierza Wielkiego, po raz pierwszy pojawiła się nazwa tej miejscowości.

Przygotowania do tego wiejskiego Triduum trwały ponad trzy lata. Podjęto trud gromadzenia informacji, pomysłów i środków na to wydarzenie. W swym założeniu dni te miały pomóc ocalić historię od zapomnienia, uczcić pamięć pokoleń, a uczestnikom przypomnieć o wartościach oraz dać przekonanie, iż każdy mieszkaniec ma wielkie znaczenie dla całej społeczności łęckiej. Tak też było…

Obchody rozpoczęto 26 sierpnia, w liturgiczną uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, uroczystą Eucharystią o godz. 17.00, którą celebrował ks. Wojciech Kisiel z Równego z proboszczem ks. Zdzisławem Babiarzem. Na Mszy św. obecny był zespół EdBand z Krosna, który na instrumentach dętych wykonywał pieśni religijne, a po Eucharystii odbył się jego koncert. Grupa muzyków wraz z dyrygentem Edwardem Świątkiem na specjalnie przygotowanej platformie udała się na jubileuszową trasę dookoła miejscowości, by koncertować na posesjach mieszkańców. W tym czasie w podziemiu parafialnego kościoła odbył się wernisaż malarstwa profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego Stanisława Białogłowicza, rodaka Łęk Dukielskich oraz rzeźby profesora Wincentego Kućmy, jednego z najwybitniejszych żyjących polskich rzeźbiarzy. Przed otwarciem wystawy w nowo powstałej galerii prof. Białogłowicz przybliżył zebranym tematykę swych obrazów.

Sobota, 27 sierpnia, była najbardziej bogata w różnorakie wydarzenia. Przede wszystkim miejsce miało odsłonięcie Pomnika Wdzięczności, uświetnione obecnością kompanii wojska oraz orkiestry dętej. Poświęcenia pomnika dokonał ks. major Andrzej Piersiak z Lublina. Modlitwę ekumeniczną w imieniu wszystkich wyznań odmówił ks. Jan Wilusz, syn łęckiej ziemi. Następnie odczytano Apel Pamięci oraz nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje. Podczas uroczystości na placu parafialnym nieopodal pomnika zasadzony został okolicznościowy dąb przywieziony z Katynia. Pamiątkowe drzewo zasadzili ks. prałat Kazimierz Kaczor, którego Łęczanie szczególnie pamiętają z uroczystości poświęcenia kościoła w 1999 roku oraz ks. proboszcz Zdzisław Babiarz i naczelnik Policji z Krosna Pan Stanisław Syzdek. Wyżej wymienieni przywieźli sadzonkę z lasu Katyńskiego w 2011 r. W uroczystościach brał też udział były proboszcz ks. kanonik Edward Wołos i proboszcz parafii Wietrzno Ireneusz Wójcik. Na zakończenie obchodów w części pod Pomnikiem głos zabrała wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, pani Maria Kurowska oraz kombatant, sędziwy w wieku, były sołtys sołectwa Myszkowskie, pan Józef Pernal.

Kolejną częścią programu była uroczysta sesja Rady Gminy Dukla w hali widowiskowo – sportowej. Podzielona na następujące punkty: prezentacja „Łęki Dukielskie – 650 lat” wygłoszona przez sołtysa wsi pana Tomasza Węgrzyna; występy solistów i chóru szkolnego ZSP im. Św. Jana Pawła II oraz inscenizacja historyczno – patriotyczna uczniów i absolwentów szkoły; prezentacja książki pt. „Moje Łęki Dukielskie” lokalnego pasjonata historii pana Henryka Kyca. Zwieńczeniem części oficjalnej był wspólny obiad dla mieszkańców i gości, który podkreślił rodzinną atmosferę. Od godziny 15.00 trwały dodatkowe wydarzenia w różnych częściach miejscowości.

W niedzielę o godzinie 10.00 rozpoczęła się Eucharystia dziękczynna za Jubileusz 650-lecia sprawowana przez księdza proboszcza. Oprawę muzyczną w ten dzień objął chór szkolny, który po Mszy Św. zaśpiewał dwie pieśni jako dziękczynienie dla zaangażowanych w przygotowanie obchodów jubileuszowych. Podobnie jak w dniu wcześniejszym przez cały dzień trwały imprezy towarzyszące.

Już teraz mówi się, że jest to dla tej wsi największe wydarzenie w XXI wieku. Wspomnienia zostaną na długo, a my, mieszkańcy liczymy, że nie był to dla nas tylko czas radosnego świętowania, ale również refleksja nad historią i przemijaniem.

Tekst i zdjęcia: Mateusz Jakub Więcek