wnk_dubiecko_dekanalni_wizytatorzy_fotoW poniedziałek, 19 września br., w Ośrodku KSM “Nadzieja” w Wybrzeżu odbyła się konferencja szkoleniowa dla dekanalnych wizytatorów nauki religii.

Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia ks. Waldemar Janiga wprowadził w tematykę spotkania poświęconą nadzorowi pedagogicznemu nad katechezą.

W części referatowej spotkania p. Stanisław Fundakowski, Podkarpacki Wicekurator Oświaty, omówił nadzór pedagogiczny nad nauczycielami religii i wskazał na priorytety polityki oświatowej państwa polskiego. Następnie ks. dr Marek Winiarski, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, przedłożył temat: „Efektywność wizytacji katechetycznych”.

Ciekawy głos w dyskusji wypowiedział p. Piotr Pilch, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, który wskazał na rolę reprezentowanej placówki w podnoszeniu jakości katechezy szkolnej i bardzo dobrą współpracę z Wydziałem Nauki Katolickiej.

Spotkanie podsumował w słowie pasterskiej refleksji ks. abp Adam Szal, Metropolita Przemyski. Ks. Arcybiskup podziękował wszystkim za wykonywaną posługą i motywował do twórczych wizytacji, akcentując jej wymiar wspomagający pracę konkretnego katechety.