lso_kursy_liturgiczne_fotoDuszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza i Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej zapraszają wzięcia udziału w następujących kursach liturgicznych:


Szkoła Ceremoniarza Archidiecezji Przemyskiej

Zajęcia będą miały charakter kursu liturgicznego, przygotowującego do pełnienia funkcji ceremoniarza. Są skierowane do ministrantów i lektorów od 3 klasy gimnazjum do końca szkoły ponadgimnazjalnej oraz członków innych wspólnot formacyjnych, pragnących pełnić tę funkcję.

Formacja Ceremoniarzy odbywać się będzie w Collegium Marianum w Przemyślu w trzech terminach:

 • 18-19 listopada 2016 (piątek, sobota)
 • 17-18 marca 2017 (piątek, sobota)
 • 21-22 kwietnia 2017 (piątek, sobota)

Zgłoszenia:

Program spotkania zostanie podany w późniejszym terminie.

Trzeba zabrać:

 • pisemną zgodę rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich)
 • Pismo Święte
 • różaniec
 • śpiwór
 • notatnik + coś do pisania

Zwieńczenie Szkoły Ceremoniarza będzie miało miejsce podczas dorocznej pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza do Archikatedrze Przemyskiej (czerwiec 2017).


Szkoła Kantora Archidiecezji Przemyskiej ODWOŁANA!

Zajęcia będą przygotowywały do posługi psałterzysty i kantora. Szkoła Kantora skierowana jest do chłopców i dziewcząt od 3 klasy gimnazjum do końca szkoły.

Formacja Kantora odbywać się będzie w Collegium Marianum w Przemyślu w dwóch terminach:

 • 2-3 grudnia 2016 (piątek, sobota)
 • 3-4 marca 2017 (piątek, sobota)

Zgłoszenia:

Program spotkania zostanie podany w późniejszym terminie.

Trzeba zabrać:

 • pisemną zgodę rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich)
 • Pismo Święte
 • różaniec
 • śpiwór
 • notatnik + coś do pisania

Zwieńczenie Szkoły Kantora będzie miało miejsce podczas dorocznej pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza do Archikatedrze Przemyskiej (czerwiec 2017).


Kurs Ministranta Światła 

Kurs „Ministrant Światła” będzie miał miejsce w poszczególnych dekanatach naszej Archidiecezji.

Celem kursu będzie ukazanie roli światła w życiu i liturgii Kościoła oraz przygotowanie do tej posługi. Odczytanie bogatej symboliki światła pomoże uczestnikom spotkań formacyjnych w głębszym zrozumieniu, a przez to przeżywaniu liturgii.

Kurs skierowany jest do  ministrantów od 5 klasy szkoły podstawowej do 2 gimnazjum.

Przewidywane są cztery spotkania w dekanatach, o których terminach poinformują dekanalni duszpasterze LSO.

Materiały formacyjne zostaną dostarczone w najbliższym czasie duszpasterzom dekanalnym LSO.

Zwieńczenie Kursu “Ministrant Światła” będzie miało miejsce podczas dorocznej pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza do Archikatedrze Przemyskiej (czerwiec 2017).