futsal_foto5Zapraszamy do udziału w VIII Archidiecezjalnym Halowym Turnieju w piłkę nożną LSO  dla ministrantów i lektorów ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej – jako eliminacja do Mistrzostw Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w 2017 roku,  które odbędą się w Częstochowie.

TERMINY:

 • ETAP DEKANALNY: 10 października 2016 – 14 stycznia 2017
 • ETAP ARCHIPREZBITERALNY: 30 stycznia – 4 marca 2017
 • FINAŁ ARCHIDIECEZJALNY: Tryńcza, 11 marca 2017

Od października 2016 do marca 2017 roku organizowany będzie turniej w piłkę nożną halową dla ministrantów i lektorów Archidiecezji Przemyskiej. Obejmował on będzie dwie kategorie wiekowe:

 • I kategoria – ministranci ze szkoły podstawowej (górną granicę wiekową stanowią chłopcy urodzeni w 2004 roku),
 • II kategoria – ministranci i lektorzy ze szkoły gimnazjalnej (górną granicę wiekową stanowią chłopcy urodzeni w 2001 roku).

Turniej przebiegał będzie w trzech etapach:

Etap I – dekanalny

 • Za organizację tego etapu odpowiedzialni są duszpasterze ministrantów w ramach swojego dekanatu. Czas organizacji tego etapu upływa 14 stycznia 2017 roku.
 • Zwycięskie drużyny (odpowiedzialny za drużynę opiekun – ksiądz) z poszczególnych dekanatów zgłaszają, do odpowiedzialnego w ramach archiprezbiteratu księdza do udziału w II etapie. (organizator etapu archiprezbiteralnego nie ma obowiązku dzwonienia po wszystkich dekanatach)

Etap II – archiprezbiteralny

Za organizację tego etapu odpowiedzialni są następujący kapłani:

 1. Archiprezbiterat krośnieński – ks. Sebastian Picur (parafia Jaśliska)
 2. Archiprezbiterat sanocki – ks. Przemysław Macnar (parafia Humniska)
 3. Archiprezbiterat jarosławski – ks. Zbigniew Kuc (parafia Szówsko)
 4. Archiprezbiterat łańcucki – ks. Piotr Porada (parafia Giedlarowa)
 5. Archiprezbiterat przemyski – ks. Piotr Obłaski (parafia Medyka)
 6. Archiprezbiterat bieszczadzki – Leszek Gocek (parafia Lesko)

Termin organizacji tego etapu upływa 4 marca 2017 roku. Zwycięzcy poszczególnych archiprezbiteratów (w obu kategoriach) zgłaszają swój udział w finale do ks. Jacka Zarzycznego.

Etap III – finał

 • Za organizacje finałów odpowiedzialny jest Archidiecezjalny Duszpasterz LSO Archidiecezji Przemyskiej – ks. Jacek Zarzyczny.
 • Finały odbędą się 11 marca 2017 roku w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Tryńczy.

REGULAMIN:

 1. W czasie rozgrywek zawodnik zobowiązany jest do posiadania ważnych legitymacji szkolnej i ministranckiej (za sprawdzanie dokumentów odpowiedzialni są organizatorzy – dokumenty te będą wymagane na każdym szczeblu rozgrywek !!!).
 2. W zawodach mogą brać udział tylko i wyłącznie chłopcy będący ministrantami. Jeśli zawodnik nie będzie posiadał ważnych legitymacji szkolnej i ministranckiej nie zagra w turnieju. W sytuacji, kiedy w drużynie gra zawodnik nie będący ministrantem cała drużyna podlega dyskwalifikacji!
 3. Drużyna zobowiązana jest do posiadania listy zawodników – listę podpisuje ks. proboszcz.
 4. Każda drużyna wpłaca do organizatora wpisowe po 10 zł. od zawodnika w każdym etapie turnieju – kwota ta pokrywa kwestie organizacyjne.
 5. Zespoły które biorą udział w zawodach, proszone są wraz z opiekunem o pozostanie do zakończenia turnieju i odebranie dyplomów oraz pucharów niezależnie od zajętego miejsca.
 6. Zawody będą prowadzone wg przepisów PZPNH, wyłączając:
  • w zawodach w każdej drużynie bierze udział maksymalnie 10 zawodników (9 zawodników + bramkarz). W kategorii szkoły podstawowej – rocznik 2004 i młodsi, w kategorii gimnazjum – rocznik 2001 i młodsi.
  • w grze bierze udział czterech zawodników i bramkarz
  • czas gry 2 x 7 minut bez przerwy ze zmianą stron (chyba że organizator zdecyduje inaczej na początku zawodów po konsultacji z kierownikami drużyn)
  • odległość przy rzutach wolnych 5 metrów i rzutach rożnych 3 metry
  • odległość przy autach wynosi 2 metry
  • bramkarz wprowadza piłkę ręką z obrębu własnego pola karnego
  • uderzenie piłki o sufit czy inną przeszkodę skutkuje rzutem wolnym na aucie (aut wykopujemy z lini bocznej)
  • zmiany dokonywane są systemem hokejowym w strefie zmian w każdej przerwie w grze (najpierw pole gry opuszcza zawodnik grający, a następnie może wejść zawodnik wchodzący)
  • zawody będą rozgrywane piłkami do gry w hali
  • zakaz gry wślizgiem i ciałem (rzut wolny bezpośredni)
  • za niewykonanie w ciągu 5 sekund jakiekolwiek rzutu lub wznowienia gry sędzia przyznaje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej
  • za popełnione przewinienie zawodnicy będą karani karami czasowymi (od 2-5 minut) lub wykluczeniem z gry (czerwona kartka)

Dodatkowe kary:

 • 2 minuty (za przekleństwo)
 • za wybitnie niesportowe zachowanie (pobicie zawodnika, znieważenie sędziego lub zawodnika) grozi dyskwalifikacja zawodnika bądź całej drużyny z rozgrywek
 • sankcje karne mogą być wyciągane również w stosunku do zawodników rezerwowych, przebywających zarówno na ławce rezerwowej, jak i na całym obiekcie rozgrywek w czasie trwania meczów (warunkiem kary jest identyfikacja zawodnika potwierdzona przez świadka zajścia np. sędziego lub innego opiekuna)
 • za wybryki chuligańskie na boisku bądź obiekcie zawodnik lub cała drużyna będą zdyskwalifikowani do końca trwania rozgrywek
 • za zachowanie niegodne ministranta zawodnik lub cała drużyna będą zdyskwalifikowani do końca trwania rozgrywek
 • za zniszczenia w szatni odpowiada drużyna, która ostatnio w niej przebywała
 • W sprawach spornych, o ile nie rozwiązują ich przepisy PZPNH, decyduje organizator.
 • W razie pytań czy wątpliwości proszę kontaktować się z Archidiecezjalnym Duszpasterzem LSO ks. Jackiem Zarzycznym, tel. 600 044 777.