dzien-nauczyciela-tekst

Szanowni Państwo,
Drodzy Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych w Archidiecezji Przemyskiej,
Nauczyciele, Wychowawcy i Katecheci oraz Pracownicy Administracji Oświatowej!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy skierować do Szanownych Państwa słowa szacunku, szczerego uznania i wdzięczności za wysiłek i poświęcenie w realizacji powołania kształcenia i wychowywania  dzieci oraz młodzieży. Dzięki tej niełatwej, ale szlachetnej misji, dzieci i młodzież mają możliwość nie tylko zdobywania potrzebnej wiedzy, ale również mogą rozwijać i umacniać w sobie zdolności rozróżniania dobra od zła oraz siłę do stawania w każdej sytuacji po stronie prawdy, autentycznego dobra i piękna.

Ksiądz Arcybiskup Adam Szal w liście na rozpoczęcie roku szkolnego, nawiązując do słów papieża Franciszka wypowiedzianych podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zwracając się do Nauczycieli i Katechetów napisał, że ten, kto jest odpowiedzialny za wychowanie młodego pokolenia „powinien być dla swoich uczniów i tych których spotka w życiu, towarzyszem drogi; wędrowcem, który sam nie tęskni za „kanapą”, ale idąc w zniszczonych „butach wyczynowych”, zachęci ich do pozostawienia w życiu śladu, do chodzenia po drogach, o jakich się nigdy nie śniło”. Dziękujemy Państwu za szlachetny trud włożony w ukazywanie piękna człowieczeństwa opartego o ponadczasowe wartości, budzenie pasji życia, uczenie twórczej aktywności.

W dniu Waszego Święta życzymy, aby Najlepszy Mistrz i  Nauczyciel – Jezus Chrystus obdarzał Was swoim błogosławieństwem, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy i katechety przyniosła najwięcej radości i satysfakcji, a włożony w nią wysiłek owocował zmianami postaw uczniów, rozwojem ich  aspiracji życiowych i edukacyjnych.

Prosimy przyjąć także nasze szczere życzenia: zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W imieniu pracowników Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu

– ks. Waldemar Janiga

Przemyśl, 14 października 2016 r.