Chrystusowe wezwanie „Idźcie i głoście”, podjęte przez nas na nowo po jubileuszowym roku odkrywania daru chrztu świętego i uświadomienia sobie odpowiedzialności za rozwój wiary, wzywa nas do podjęcia troski o pogłębienie życia chrześcijańskiego, by Chrystus stał się w pełni naszym Królem i Panem. Wychodząc naprzeciw tym zadaniom, pragniemy zaproponować dla dorosłych i młodzieży katechezy, które pozwoliłyby ożywić na nowo w nas dar wiary.

Parafia Archikatedralna w Przemyślu we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej zaprasza dorosłych i młodzież na KATECHEZY ŻYWEJ WIARY, pogłębiające życie chrześcijańskie. Katechezy odbywać się będą raz w miesiącu, w każdy drugi czwartek miesiąca w Domu Katolickim ROMA, przy ul. Grodzkiej 11 w Przemyślu.

Pierwsza katecheza na temat: „Jak nie przespać Mszy św.? Duchowość eucharystyczna” będzie miała miejsce w czwartek, 12 stycznia 2017 r. o godz. 19.00. Katechezę poprowadzi ks. dr Łukasz Jastrzębski.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!