Na początku roku, z zapałem snujemy plany na rozpoczynający się czas, by potem, u jego schyłku zweryfikować nasze oczekiwania. Jesteśmy o rok starsi, czegoś nam w życiu przybyło, ale też każdy z nas coś stracił, przegapił, zaniedbał. Wiele osób ma przekonanie, że jeżeli podejmie jakieś zobowiązania, czy plany na przyszłość u progu Nowego Roku, to wówczas szansa na ich realizację jest większa. A może w 2017 roku przeczytać całą Biblię? Poświęcić więcej  czasu na modlitwę? Uświęcić czas Brewiarzem? A zatem jaki jest nasz program religijny na 2017 r. Zachęcamy do posłuchania styczniowej audycji  z cyklu „Z Rodziną Kolpinga”, którą prowadzi ks. Andrzej Surowiec – archiprezbiter jarosławski .

śr, 11 Sty 2017  ·  8,6 MB  ·  210
Audycja z 11 stycznia 2017 r.