Laureaci etapu diecezjalnego Olimpiady Teologii Katolickiej

W obecnym roku (2017) Kościół uroczyście obchodzi Jubileusz 100. Rocznicy Objawień NMP w Fatimie. Orędzie przekazane światu w Fatimie w 1917 r. stało się znakiem nadziei miłosiernie ofiarowanym przez Boga. Jakże pięknie ujął to św. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Fatimie w dniu 13 maja 1982 r., mówiąc: „Moje serce cierpi widząc grzech świata i szereg niebezpieczeństw zbierających się nad ludzkością jak ciemne chmury; równocześnie jednak raduje się nadzieją, gdy podejmuję to, co uczynili już moi poprzednicy, kiedy poświęcili świat Sercu Matki, kiedy poświęcili temu sercu, szczególnie te ludy, które najbardziej potrzebują tego poświęcenia. Akt ten oznacza poświęcenie świata Temu, który jest nieskończoną świętością. Świętość ta oznacza odkupienie, oznacza miłość potężniejszą od zła”. XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej „Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca” wpisuje się w refleksję nad orędziem, które nadal jest aktualne dla nas i świata całego.

Do 27. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2016/2017 w Archidiecezji Przemyskiej przystąpiło 34 szkoły ponadgimnazjalne. Pierwszy etap (szkolny) tej olimpiady odbył się 7 grudnia 2016 r. Zgromadził 376 uczniów reprezentujących 34 szkoły ponadgimnazjalne i zaangażował 69 katechetów. Na podstawie wyników tego etapu komisja diecezjalna zgodnie z Regulaminem zakwalifikowała 69 uczniów do etapu drugiego (diecezjalnego).

Drugim etapem olimpiady był przeprowadzony w dniu 12 stycznia 2017 r. etap diecezjalny. W Archidiecezji Przemyskiej etap ten został zorganizowany w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Wzięło w nim udział 65 uczniów z 32 szkół, przygotowywanych przez 38 katechetów. Olimpijskie zmagania rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego i skierowane do młodzieży ciepłe słowo oraz pasterskie błogosławieństwo. Następnie olimpijczycy wypełniali test pod okiem komisji diecezjalnej.

Komisja po sprawdzeniu prac zakwalifikowała na etap ogólnopolski trzech olimpijczyków:

  1. Karolina Małgorzata Szabat – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie, przygotowywana przez p. dr Elżbietę Gurgacz;
  2. Klaudia Łucja Władyka –  uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie, przygotowywana przez s. mgr Anetę Śmiałą;
  3. Anna Renata Siemieńska – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Sanoku, przygotowywana przez ks. mgra lic. Jacka Michno;

Ponadto komisja diecezjalna imiennie wyróżniła siedmiu kolejnych olimpijczyków:

  1. Julia Pyteraf – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie, przygotowywana przez ks. dra Wojciecha Sabika;
  2. Szymon Krupa – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu, przygotowywany przez ks. mgra Rafała Wójtowicza;
  3. Diana Popowczak uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, przygotowywana przez ks. mgra Janusza Borka;
  4. Jolanta Krupa uczennica Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, przygotowywana przez p. mgra Krystiana Gliniaka i p. mgr Marzenę Kaplitę;
  5. Wioletta Tasior uczennica Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu, przygotowywana przez ks. mgra Tomasza Kija;
  6. Monika Babka uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni, przygotowywana przez ks. mgra Waldemara Pastuszaka;
  7. Michał Kusiewicz uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku, przygotowywany przez p. mgra Marka Wollka.

Wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego w Przemyślu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz liczne nagrody książkowe. Wyróżnieni imiennie otrzymali dodatkowo obrazy „Jezu, ufam Tobie”, a finaliści tablety.

Wszystkim olimpijczykom, ich rodzicom i katechetom oraz szkołom – gratulujemy!

WNK dziękuje wszystkim Katechetom, którzy zaangażowali się w 27. edycję OTK i przygotowywali młodzież do Olimpiady. Dziękujemy też wszystkim szkołom, które wzięły czynny udział. Wyrazy wdzięczności kierujemy do WSD w Przemyślu za możliwość przeprowadzenia etapu diecezjalnego w Instytucie Teologicznym oraz za serdeczne i gościnne przyjęcie.

W imieniu organizatorów,
ks. Jerzy Gałązka

czw, 12 Sty 2017  ·  414,5 KB  ·  176
Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 12 stycznia 2017 r.
czw, 12 Sty 2017  ·  4,9 MB  ·  174
Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 12 stycznia 2017 r.
czw, 12 Sty 2017  ·  3,5 MB  ·  211
Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 12 stycznia 2017 r.