Służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie – oto nasz cel :)

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

KSM-owicze z oddziału parafii pw. św. Michała Archanioła w Łańcucie realizując zadania wynikające ze statutu Stowarzyszenia przeżyli wspólnotowe rekolekcje, które odbyły się w dniach 3-5 lutego br. w Domu formacyjno-szkoleniowym im. św. Jana Pawła II w Lipniku. Członkowie parafialnego oddziału zapragnęli zintegrować się podczas wspólnego wyjazdu i umocnić się na drodze wiary. Czas rekolekcji pozwolił odkryć zasady życia duchowego jako fundament życia chrześcijańskiego. Świadectwem posługiwania we wspólnocie podzielił się opiekun oddziału, ks. Marek Kapłon, zaś sami uczestnicy rekolekcyjnego spotkania wypowiedzieli się czym dla nich jest wspólnota i formacja w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.