W sobotę, 11 marca br., w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu obradowały Rady Duszpasterska i Społeczna. Spotkaniu przewodniczył ks. abp Adam Szal, a poprowadził je Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej, ks. Roman Chowaniec.

Tematem spotkania była ewangelizacja poprzez media. Wprowadzeniem do obrad i dyskusji były wystąpienia prelegentów:

  • ks. Krzysztof Rzepka – Katolicy w mediach czy media katolickie? Refleksja na temat obecności Kościoła w mediach.
  • Mateusz Kuźniar, Michał Hubala – Ewangelizacja młodych w dobie nowych zjawisk społecznych i rozwoju technologicznego.

Rady Społeczna i Duszpasterska Archidiecezji Przemyskiej spotykają się co pół roku, podejmując ważne, bieżące tematy kościelne i społeczne. Kolejne spotkanie będzie poświęcone wychowaniu i rodzinie.

sob, 11 Mar 2017  ·  2,6 MB  ·  168
Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 11 marca 2017 r.