Duszpasterstwo małżeństw i rodzin oraz pomoc ofiarom wojny na Bliskim Wschodzie to główne tematy podjęte na 375. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie w dniach 13-14 marca br. Biskupi apelują także do wszystkich stron życia politycznego i społecznego o wzajemny szacunek, pojednanie i budowanie jedności i pokoju. Wszystkich Polaków proszą o modlitwę w intencji Ojczyzny.

Podczas zebrania biskupi powołali Komisję Maryjną. Dokonali też wyborów do istniejących już gremiów Episkopatu. Biskup Stanisław Jamrozek został wybrany delegatem KEP wyznaczonym dla ruchów, wspólnot i grup intronizacyjnych.

Treść komunikatu oraz skład gremiów biskupich po wyborach publikujemy poniżej.


Komunikat z 375. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

W dniach 13 i 14 marca br. w Warszawie odbyło się 375. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W zebraniu wziął udział abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. W obradach uczestniczyli także biskupi z 13 krajów: Albanii, Białorusi, Chorwacji, Danii, Francji, Kuby, Litwy, Łotwy, Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, Ukrainy oraz Węgier.

1. Dnia 13 marca br., w czwartą rocznicę wyboru papieża Franciszka biskupi celebrowali Mszę świętą dziękczynną za obecny pontyfikat w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Eucharystii przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a homilię wygłosił abp Józef Górzyński, Metropolita Warmiński. W imieniu Kościoła w Polsce biskupi przesłali Ojcu Świętemu słowa zapewnienia o trwaniu w jedności i braterskiej więzi. W modlitwie proszą Boga „o potrzebne łaski dla owocnego wypełniania posługi Piotra naszych czasów oraz o opiekę Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła”.

2. W 25. rocznicę bulli „Totus Tuus Poloniae Populus” biskupi wyrazili wdzięczność św. Janowi Pawłowi II za reorganizację struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce. Podziękowali także za pracę i zaangażowanie abp. Józefowi Kowalczykowi, ówczesnemu Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce. Biskupi ufają, że to dzieło będzie przynosić dobre owoce w życiu i realizacji zbawczej misji Kościoła w Polsce.

3. Podczas Zebrania Plenarnego biskupi podjęli dyskusję nt. duszpasterstwa małżeństwa i rodziny w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. Podkreślono, że w procesie przygotowania narzeczonych do małżeństwa konieczne jest większe zaangażowanie duszpasterzy oraz doświadczonych małżonków w kształtowaniu postaw wiary wynikających z chrztu. Przypomniano zachętę papieża Franciszka, że „pierwsze lata małżeństwa są okresem niezmiernie istotnym i ważnym, (…) stąd wynika potrzeba towarzyszenia duszpasterskiego, które trwałoby po celebracji sakramentu” (Amoris laetitia, 223).Wobec osób, które po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego żyją w nowym związku przypomniano, że nie są one wyłączone z Kościoła, ale są ciągle członkami żywego i mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa (por. Amoris laetitia, 243). Biskupi proszą o modlitwę w intencji małżonków i dzieci, których dotknął dramat rozpadu małżeństwa, a także do ofiarowania im należnego wsparcia. Pasterze Kościoła podkreślają, że wielką rolę w trosce o małżeństwa i rodziny odgrywają ruchy i stowarzyszenia, które mimo wszelkich trudności zabiegają o ukazywanie świętości i nierozerwalności więzów małżeńskich. Ważne są również diecezjalne i parafialne poradnie życia rodzinnego.

W trosce o wprowadzenie w życie zaleceń adhortacji Amoris laetitia kontynuowane są prace nad przygotowaniem wytycznych dotyczących duszpasterstwa małżeństw i rodzin, które uwzględnią warunki Kościoła katolickiego w Polsce.

4. Konferencja Episkopatu Polski poparła starania o beatyfikację założycieli Wspólnoty Europejskiej Roberta Schumana i Alcide de Gasperi. Jednocześnie Biskupi proszą o modlitwę w intencji Europy, o poszanowanie w niej ładu Bożego oraz szacunek dla każdego człowieka.

5. Biskupi zapoznali się z działaniami Caritas na rzecz Syrii, w tym z realizacją programu pomocy „Rodzina Rodzinie”. Obecnie w ramach tego programu ponad 7000 polskich darczyńców wspiera 2225 rodzin w Aleppo. Biskupi potwierdzili aktualność postanowienia 374. Zebrania Plenarnego w sprawie korytarzy humanitarnych. Postanowili również, iż w Niedzielę Miłosierdzia – 23 kwietnia br. będzie miała miejsce specjalna zbiórka do puszek na rzecz ofiar wojny w Syrii.W związku ze zbiórką żywności zorganizowanej przez Caritas w Polsce przed świętami Bożego Narodzenia biskupi wyrażają wdzięczność za wsparcie okazane najuboższym rodakom.

6. W przeżywanym czasie Wielkiego Postu biskupi dziękują kapłanom, osobom życia konsekrowanego i świeckim za prace i zaangażowanie w liczne dzieła duszpasterskie, apostolskie i misyjne. Jednocześnie apelują o dobre wykorzystanie tego czasu nawrócenia i pokuty. Proszą o odnowę życia małżeńskiego i rodzinnego, o trzeźwość i ducha modlitwy. Szczególnym wyrazem tej troski będzie włączenie się w inicjatywy Narodowego Kongresu Trzeźwości.W perspektywie zbliżających się Świąt Wielkanocnych biskupi zwracają się do wszystkich stron życia politycznego i społecznego z gorącym apelem o wzajemny szacunek, o autentyczną i roztropną troskę o dobro wspólne, o pojednanie i budowanie jedności i pokoju. Wszystkich Polaków żyjących w kraju i poza jego granicami proszą o modlitwę w intencji Ojczyzny.

Na owocne przeżywanie czasu Wielkiego Postu i radości paschalnej biskupi udzielają pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce


Wybory 375. Zebrania Plenarnego KEP

Powołanie Komisji Maryjnej KEP

Przewodniczący:
Abp Wacław DEPO

Członkowie:
Bp Łukasz BUZUN
Bp Henryk CIERESZKO
Bp Andrzej JEŻ
Bp Jan WĄTROBA

Konsultorzy:
O. prof. dr hab. Grzegorz BARTOSIK OFMConv – Niepokalanów
Ks. mgr Marcin CHODOROWSKI CRL – Gietrzwałd
O. lic. Azariasz HESS OFM – Kalwaria Zebrzydowska
Ks. prof. dr hab. Zdzisław JANIEC – Sandomierz
Ks. dr Jerzy KARBOWNIK – Skarżysko-Kamienna
Ks. prof. dr hab. Janusz KRÓLIKOWSKI – Tarnów
Ks. dr Janusz KUMALA MIC – Licheń
Ks. prof. dr hab. Janusz LEKAN – Lublin KUL
Ks. dr Józef MUCHA SAC – Zakopane
Ks. dr Teofil SIUDY – Częstochowa
O. dr Mariusz TABULSKI OSPPE – Częstochowa

Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Bp Jacek KICIŃSKI – wybór na 1. pięcioletnią kadencję

Przewodniczący Rady Naukowej

Abp Marek JĘDRASZEWSKI – wybór na 1. pięcioletnią kadencję

Konsultor Rady Naukowej

Ks. dr hab. Sławomir NOWOSAD

Konsultorzy Rady ds. Środków Społecznego Przekazu

Ks. Paweł GRONOWSKI (Archidiecezja Gnieźnieńska)
Ks. Tomasz OLSZEWSKI (Diecezja Łomżyńska)

Konsultor Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

Ks. dr Jerzy WITCZAK

Konsultorzy Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

Ks. dr hab. Prof. UKSW Wojciech NECEL TChr
O. Mariusz TABULSKI OSPPE
Dr Tomasz SIENIOW

Członkowie Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej

Ks. Piotr STUDNICKI (Archidiecezja Krakowska)
Ks. Maciej MAKUŁA SDB

Członkowie Zespołu ds. Sanktuariów

Bp Edward BIAŁOGŁOWSKI
Bp Stanisław SALATERSKI
Bp Marek SZKUDŁO

Członkowie Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi

Ks. mgr lic. Marek DANIELEWSKI (sekretarz komitetu)
Ks. dr hab. Leonard FIC
Ks. dr hab. Krystian KAŁUŻA
O. dr hab. Wojciech KLUJ OMI
O. dr hab. Zbigniew KUBACKI SJ
O. dr hab. Ireneusz S. LEDWOŃ OFM
O. dr hab. Jacek PAWLIK SVD
O. Prof. dr hab. Jarosław RÓŻAŃSKI OMI
O. Prof. dr hab. Eugeniusz SAKOWICZ
Dr hab. Agata SKOWRON-NALBORCZYK
Dr Paweł SZUPPE

Duszpasterz Krajowy Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR

Ks. Paweł DUBOWIK (Diecezja Opolska) – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

Duszpasterz Krajowy Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”

Ks. dr Andrzej PANASIUK (Archidiecezja Gnieźnieńska) – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

Duszpasterz Krajowy Lekarzy i Personelu Weterynarii

O. Jerzy BRUSIŁO OFMConv – powołanie na 4. pięcioletnią kadencję

Delegat KEP ds. Ruchu „Wiara i Światło” oraz Fundacji „L’Arche”

Bp Henryk CIERESZKO – powołanie 1. pięcioletnią kadencję

Asystent Kościelny Krajowej Rady Katolików Świeckich

Bp Tadeusz PIKUS – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

Zatwierdzenie Prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

Ks. dr hab. Robert Romuald KUFEL

Członek Zarządu Fundacji „Opoka”

Ks. dr hab. Waldemar CISŁO (dyrektor Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie – Sekcji Polskiej) – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

Kandydat na Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie

O. Jerzy Jacek TWARÓG OFM – powołanie na kolejną kadencję

Kandydat na Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech

Ks. Stanisław BUDYN – powołanie na kolejną kadencję

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego

Bp Marek MARCZAK – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

Ponadto bp Stanisław Jamrozek został wybrany delegatem KEP wyznaczonym dla ruchów, wspólnot i grup intronizacyjnych, a bp Damian Muskus – dla wspólnot intronizacji Serca Jezusowego. Zamknięto też prace Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski w 2016 r.

za: episkopat.pl