W środowych  audycjach z cyklu „Dziedziniec wiary”, ks. dr Piotr Baraniewicz gości osoby z różnych zakątków Archidiecezji Przemyskiej, ale również z całego świata. Podczas audycji zaproszeni goście dzielą się świadectwem wiary.

15 marca 2017 r., gośćmi ks. dr Piotra Baraniewicza byli członkowie Wspólnoty “Mocni w Duchu” z Łodzi – licealiści i studenci: Olga, Patryk, Wiktor i Łukasz, którzy podzielili się swoją wiarą oraz wartościami, którymi kierują się w życiu.

Zachęcamy do posłuchania i zaproszenia Pana Boga do głębszego uczestnictwa w naszym życiu, które powinno być dla nas dumą i radością, którą pokazujemy ludziom i którą się z nimi dzielimy.

czw, 16 Mar 2017  ·  20,3 MB  ·  157
Audycja przygotowana przez Duszpasterstwo akademickie "Gaudium" z Jarosławia - rozmowa ks. dra Piotra Baraniewicza z członkami Wspólnoty "Mocni w Duchu" z Łodzi - licealistami i studentami: Olgą, Wiktorem, Łukaszem i Patrykiem, 15 marca 2017 r.