Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Przeworskich może poszczycić się ponad 70-letnią tradycją zaciągania warty przed symbolicznym grobem Chrystusa przez straż grobową, zwaną tutaj ,,Turkami”.

Zwyczaj ten ma swoje korzenie w chrześcijańskiej tradycji. Z przekazu Mateusza wiemy o dialogu arcykapłanów żydowskich z Piłatem, który zwróci się do nich słowami: ,,Macie straż. Idźcie zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób opieczętowując kamień i stawiając straż” (Mt 27, 62-66). Na pamiątkę wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat gorzycka straż grobowa pełni wartę przez cały okres Triduum Paschalnego. Przez dwa świąteczne dni Wielkiej Nocy ,,Turki” uczestniczą w mszach świętych jako element nadający im radosny charakter. W Poniedziałek Wielkanocny cały oddział prezentuje musztrę paradną, która zawsze ma być dowodem na perfekcyjne wyszkolenie i niezwykłe umiejętności strażników Grobu Pańskiego.

Gorzyckim oddziałem ,,Turków” dowodzi Marian Gliniany. Jego staraniem do barwnego oddziału włączono także pięciu legionistów rzymskich, ubranych i uzbrojonych na wzór tamtej epoki.

Andrzej Swatek