W dniu 19 kwietnia br. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego podczas sprawowanej Eucharystii składało dziękczynienie za 100 lat istnienia domu na przemyskiej “górce”, założonego przez św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara. We wspólnej modlitwie udział wzięli: abp Adam Szal – Metropolita Przemyski, abp Józef Michalik, ks. prał. Józef Bar – Wikariusz Biskupi ds. Zakonnych i  zaproszeni kapłani oraz s. Olga Ewa Podsadnia – Przełożona Generalna wraz z Siostrami zamieszkującymi w Domu, osobami wspomagającymi funkcjonowanie Domu i Prezydentem Miasta Przemyśla – Robertem Chomą.

Ks. Arcybiskup przywołał słowa wypowiadane za Kochanowskim w Nieszporach: “Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. które przywołują tęsknotę za domem” i zaznaczył, że dom to miejsce gdzie czujemy się u siebie, to miejsce, w którym czujemy się odpowiedzialni, gdzie czujemy się bezpieczni. W spojrzeniu biblijnym Kaznodzieja ukazał rzeczywistość domu na kartach Ewangelii, ukazując że domem dla każdego chrześcijanina jest Kościół. Tego domu nie da się kupić za żadne pieniądze, lecz trzeba go zbudować. W tym domu obowiązuje prawo służby na wzór samego Chrystusa, który przyszedł służyć.

Na to wezwanie odpowiedział  św. bp Józef Sebastian Pelczar, stając się budowniczym wielu domów nie tylko na terenie Archidiecezji Przemyskiej, w tym Domu Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Jednak celem tworzenia takich domów było to, – jak mówił Arcybiskup, – aby w nich zaistniała atmosfera Bożego domu zbudowanego na fundamencie, którym jest Chrystus. Prawem życia w tych domach jest prawo służby i wierności. Św. Biskup zalecał, aby nasze serce było miłą dla Pana gospodą, oby ten gospody Pan nigdy nie opuszczał.

Wdzięczność w imieniu Sióstr Sercanek wyraziła Przełożona Domu, s. Joanna Wolak i Przełożona Generalna, s. Olga Ewa Podsadnia.

POZNAJ HISTORIĘ DOMU SERCAŃSKIEGO NA PRZEMYSKIEJ “GÓRCE” (1917-2017)
śr, 19 Kwi 2017  ·  4,2 MB  ·  258
Przemyśl - Dom Zgromadzenia Sióstr Sercanek, 19 kwietnia 2017 r.
śr, 19 Kwi 2017  ·  939,5 KB  ·  236
Przemyśl - Dom Zgromadzenia Sióstr Sercanek, 19 kwietnia 2017 r.
śr, 19 Kwi 2017  ·  1,2 MB  ·  221
Przemyśl - Dom Zgromadzenia Sióstr Sercanek, 19 kwietnia 2017 r.
śr, 19 Kwi 2017  ·  4,1 MB  ·  211
Przemyśl - Dom Zgromadzenia Sióstr Sercanek, 19 kwietnia 2017 r.