W każdy trzeci wtorek miesiąca na antenie Radia FARA odbywa się Mityng Radiowy grup samopomocowych AA lub Al-anon. 18 kwietnia 2017 r. uczestniczki spotkania rozmawiały o tzw. tradycjach Al-anon, które są częścią dziedzictwa tej grupy. Pierwsza z dwunastu tradycji mówi o zachowaniu jedności wśród członków grupy: “Nasze wspólne dobro powinno być stawiane na pierwszym miejscu; postęp indywidualny większości zależy od naszej jedności grupowej”.

Al-anon to wspólnoty krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Alkoholizm jest chorobą rodzinną i zmiana nastawienia poszczególnych jej członków może przyczynić się do jej wyleczenia.

Natomiast dla dzieci od lat 12 i młodzieży działają grupy Alateen. W poniedziałki o godz. 20.00 odbywa się taki mityng w internecie – Chat Alateen.

Audycje grup samopomocowych w Radiu FARA: trzecie wtorki miesiąca, godz. 17.00; powtórki – czwartki po trzecim wtorku, godz. 23.00.

wt, 18 Kwi 2017  ·  16,1 MB  ·  212
Temat: Tradycja 1. Ważność wspólnego dobra - postęp zależy od jedności; 18 kwietnia 2017 r.

Radiowy mityng Al-anon