Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szanowni Rolnicy,

15 maja 2017 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Takie dokumenty będzie można jeszcze złożyć do 9 czerwca 2017 r., ale będzie to skutkować pomniejszeniem płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Wnioski można przesłać pocztą, złożyć za pośrednictwem Internetu lub osobiście – w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zachęcam Państwa do terminowego ubiegania się o przyznanie płatności obszarowych, ponieważ pozwoli na pełne wykorzystanie przeznaczonych na ten cel środków finansowych.

Z wyrazami szacunku,
Dariusz Golec
p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa