XX Archidiecezjalny Turniej Ministrantów w Piłce NożnejPo raz dwudziesty, w tym czwarty raz na orliku lub boisku trawiastym o rozmiarach orlika, organizowany jest w Archidiecezji Przemyskiej turniej piłkarski, którego adresatami są ministranci do lat 16.

Jego celem jest nie tylko sukces sportowy, ale przede wszystkim zachęta do wstępowania w szeregi  ministrantów, uatrakcyjnienie bycia ministrantem, pogłębienie więzi z Kościołem i duszpasterzami, promocja zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i mądrego spędzania wolnego czasu, nagroda za ofiarną i wytrwałą służbę.

Turniej rozgrywany jest na trzech szczeblach: dekanatów (do 21 maja), okręgów (do 14 czerwca) i archidiecezji (piątek, 16 czerwca 2017 w Dukli, godz. 9.00).

W dekanatach o przeprowadzenie rozgrywek proszeni są Dekanalni Duszpasterze Służby Liturgicznej (lub inni księża zaproponowani przez ks. dziekana) w miejscu i czasie przez nich wyznaczonym, ale nie przekraczającym daty 21 maja br.  Księża ci proszeni są o niezwłoczne przekazanie informacji nt. przeprowadzonych rozgrywek (tj. ilość drużyn i wynik /zwycięzca rywalizacji) księżom, którzy organizują turniej na szczeblu okręgu, do którego dany dekanat należy:

 1. Okręg brzozowski – ks. Janusz Borek, tel. 692 396 573, dekanaty: Brzozów, Grabownica, Domaradz, Dynów, Błażowa, Dubiecko, Bircza.
 2. Okręg jarosławski – ks. Tomasz Garbowski, tel. 506 827 599, dekanaty: Jarosław I, Jarosław II, Jarosław III, Przeworsk I, Przeworsk II, Pruchnik.
 3. Okręg krośnieński – ks. Łukasz Mroczek, tel. 721 948 864, dekanaty: Krosno I, Krosno II, Krosno III, Rymanów, Dukla, Miejsce Piastowe, Jaćmierz.
 4. Okręg łańcucki – ks. Paweł Hałas, tel. 781 365 872, dekanaty: Łańcut I, Łańcut II, Kańczuga, Żołynia, Leżajsk I, Leżajsk II, Sieniawa.
 5. Okręg przemyski – ks. Bartłomiej Dziepak, tel. 665 052 479, dekanaty: Przemyśl I, Przemyśl II, Przemyśl III, Kalwaria Pacławska, Żurawica, Radymno I, Radymno II.
 6. Okręg sanocki – ks. Witold Orzechowski, tel. 533 886 565,  dekanaty: Sanok I, Sanok II, Lutowiska, Solina, Ustrzyki Dolne, Lesko, Rzepedź.

Tryumfatorami siedemnastu dotychczasowych edycji były kolejno parafie: Lesko (1997), Jedlicze (1998), Blizne (1999), Radymno (2000), Rakszawa (2001), Zarzecze (2002), Jelna (2004), Zarzecze (2005), Zarzecze (2006), Wola Zarczycka (2007), Dylągowa (2008), Łazy Kostkowskie (2009), Dukla – Fara (2010), Barycz (2011), Łańcut – Podzwierzyniec (2012), Przysietnica (2013), Kombornia (2014), Bartkówka (2015), Nozdrzec (2016).

Regulamin turnieju:

 1. W turnieju obowiązują przepisy ogólne FIFA uzupełnione przez niniejszy regulamin.
 2. Zespoły składają się z 10 zawodników (bramkarz + 5 grających + 4 rezerwowych).
 3. W turnieju biorą udział tylko ministranci (z przynajmniej półrocznym stażem) urodzeni w 2001 roku (III kl. Gimnazjum) i młodsi, zamieszczeni na wspólnej liście (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania), opieczętowanej i podpisanej przez księdza proboszcza.
 4. Drużyny posiadają własne, w miarę jednolite stroje.
 5. Zespół przyjeżdża na turniej z księdzem lub delegowanym przez niego opiekunem.
 6. Zależnie od możliwości czasowych i boiskowych turniej na danym szczeblu może być rozegrany systemem pucharowym lub w grupach. Losowanie grup, par i drogi do finału powinno mieć miejsce bezpośrednio przed rozgrywkami.
 7. Do następnego szczebla awansuje tylko jedna drużyna – zwycięzca.
 8. Mecze trwają po 30 minut (2 x 15 minut). Organizator może (np. przy dużej ilości drużyn i systemie „każdy z każdym”) skrócić czas meczu do 20. minut (2 x 10 min.). W przypadku remisu (przy systemie pucharowym) wykonywane są rzuty karne (nie ma dogrywek).
 9. W przypadku gry nieuprawnionego zawodnika (np. jeśli nie jest ministrantem lub jest starszy wiekiem) cały zespół zostaje zdyskwalifikowany z turnieju i pozbawiony jakichkolwiek nagród i awansu.
 10. Za wulgarne słowa zawodnik otrzymuje żółtą kartkę i związaną z nim karę 3 min. Druga żółta kartka oznacza czerwoną połączoną z wykluczeniem z meczu. W przypadku szczególnie brutalnych zachowań i zagrań sędzia może od razu ukarać czerwoną kartką i usunąć nie tylko z boiska w danym meczu lecz także z całego turnieju na danym szczeblu.
 11. Zmiany zawodników dokonywane są zgodnie z przepisami FIFA (nie ma zmian hokejowych).
 12. Na danym szczeblu jest do zdobycia także puchar fair – play. Zdobywa go drużyna, która przyjmuje najbardziej kulturalną postawę na boisku i poza nim. O przyznaniu pucharu decyduje jury złożone z przynajmniej trzech opiekunów drużyn. Można ufundować również nagrody dla najlepszego zawodnika i króla strzelców.
 13. Poszczególne parafie mogą częściowo lub w całości pokryć koszty turnieju na danym szczeblu.
 14. W finale diecezjalnym w Dukli (piątek, 16 czerwca 2017, godz. 9.00) wystąpi sześć najlepszych zespołów (zwycięzcy z okręgów). Impreza rozpocznie się Mszą w kościele farnym. Mecze rozegrane zostaną na obiektach MOSiR-u. Zawodnicy będą mieć okazje zwiedzić oprócz kościoła farnego zwanego perłą rokoko, sanktuarium św. Jana z Dukli, cmentarze wojenne, muzeum historyczne w pałacu Tarnawskich, rynek z ratuszem, pustelnię św. Jana. Koszt wyżywienia, nagród i pobytu, za wyjątkiem dojazdu, pokrywa organizator turnieju. Główną nagrodą dla zwycięzcy całego Turnieju będzie – jak w roku ubiegłym – trzydniowy wyjazd całego zespołu do Zakopanego.