Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w PrzemyśluPodkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w RzeszowieZgromadzenie Księży Michalitów zorganizowały XI Kongres Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej, który odbył się w dniu w 29 kwietnia 2017 r. w Przemyślu.

 

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy podczas Eucharystii sprawowanej w Bazylice Archikatedralnej, której przewodniczył abp Adam Szal, Metropolita Przemyski. Podczas homilii Arcybiskup przypomniał za znakomitym pedagogiem całego świata, św. Janem Paweł II, że w perspektywie Bożej mądrości należy przywrócić człowiekowi mądre spojrzenie na swoje życie, na życie społeczeństw i na istnienie świata. Czcigodny Kaznodzieja, – kontynuując myśl Ojca Świętego, – podkreślił, że jeżeli chcemy zapewnić młodym przyszłość to edukacja musi być rozumiana jako dążenie do harmonijnego rozwoju całego człowieka, do kształtowania jego świadomości do wyrobienia w nim umiejętności poznania, co jest dobre, a co jest złe.

Ks. dr Waldemar Janiga, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej, wyrażając wdzięczność za wspólną modlitwę zaznaczył, że przy Ołtarzu Pańskim rodzi się pragnienie wierności Bogu i człowiekowi, rodzi się też pragnienie do wychowania do pięknego człowieczeństwa, tu rodzi się też mądre serce.

sob, 29 Kwi 2017  ·  6,2 MB  ·  275
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 29 kwietnia 2017 r.

 

Po zakończonej Eucharystii odbyła się sesja naukowa w Auli Instytutu Teologicznego Wyższego Seminarium Duchownego. W pierwszej części kolejno głos zabrali:

  • Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej (Warszawa), prezentując wartości na jakich opiera się reforma edukacji,
  • ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło, dyrektor Sekcji Polskiej “Pomoc Kościołowi w Potrzebie” (UKSW, Warszawa), przedstawiając zagadnienia związane z pomocą prześladowanym chrześcijanom,
  • Teresa Paryna, poetka (Związek Literatów Polskich, Przemyśl), ukazując spojrzenie na autorski tomik poezji „Od bólu do nadziei”.
sob, 29 Kwi 2017  ·  2,4 MB  ·  252
Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 29 kwietnia 2017 r.
sob, 29 Kwi 2017  ·  15,1 MB  ·  349
XI Kongres Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 29 kwietnia 2017
sob, 29 Kwi 2017  ·  9,9 MB  ·  261
XI Kongres Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 29 kwietnia 2017

w załączeniu prezentacja “Kościół wobec uchodźców – pomoc prześladowanym chrześcijanom”

sob, 29 Kwi 2017  ·  1,9 MB  ·  238
XI Kongres Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 29 kwietnia 2017

Zachęta abpa Adama Szala z homilii wyrażona w słowach: “IDŹCIE więc na cały świat i GŁOŚCIE mądrość… głoście mądrą Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” pozwoliła ukazać konkretne postawy realizacji tego wezwania w wypowiedziach prelegentów, którzy zabrali głos w drugiej części sesji naukowej.

  • ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz, Rektor WSD w Przemyślu (KUL) ukazał orędzie Bożej miłości w historii zbawienia,
  • Anna Lichoń, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 (Krosno) przedstawiła rolę rodzice w strzeżeniu wartości chrześcijańskich,
  • Wiesław Pałka, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 (Przysietnica) przedstawił osobę nauczyciela jako świadka wiary w szkole.
sob, 29 Kwi 2017  ·  4,3 MB  ·  270
XI Kongres Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 29 kwietnia 2017
sob, 29 Kwi 2017  ·  6,0 MB  ·  275
XI Kongres Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 29 kwietnia 2017
sob, 29 Kwi 2017  ·  8,1 MB  ·  313
XI Kongres Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 29 kwietnia 2017

w załączeniu prezentacja “Nauczyciel świadkiem wiary w szkole”

sob, 29 Kwi 2017  ·  5,6 MB  ·  300
Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 29 kwietnia 2017