Podkarpacka Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej

fot. Stanisław Gęsiorski

W pierwszą niedzielę maja odbyła się 23. Podkarpacka Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej. Podkarpaccy strażacy uroczyście świętowali Dzień Strażaka oddając się w opiekę Maryi i św. Floriana. Poczty sztandarowe jednostekStraży Pożarnych z terenu Podkarpacia wypełniły plac przed galerią Sanktuarium, na której sprawowana była Eucharystia pod przewodnictwem abpa Józefa Michalika. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych. Podczas uroczystego apelu głos zabrali Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,  Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Andrzej Babiec i Prezes Zarządu OSP RP druch Janusz Konieczny. Duchową troską zgromadzonych na kalwaryjskim wzgórzu otaczali kapłani koncelebrujący Mszę św. wraz  z Duszpasterzem Krajowym Strażaków ks. st. bryg. dr Janem Krynickim i Duszpasterzem Diecezjalnym ks. prał. Mieczysławem Rusinem.

Abp Józef Michalik kierując słowo do przybyłych na Kalwarię, wskazał na to, że przychodzimy do Maryi z wielkim wyposażeniem wiary i nadziei, że ta nasza modlitwa będzie okazją do wyrażenia dziękczynienia za dary, które Bóg rozlewa w sercach i za dar wezwania do służby drugiemu człowiekowi. “Będziesz miłował Boga i bliźniego” – to przykazanie podwójne, ale nie rozłączne, stąd też ten kto wykazuje miłość do bliźniego wykazuje miłość do Boga. Święto Patronalne Strażaków to okazja, aby popatrzeć na św. Floriana – na tego żołnierza, który zdołał dać świadectwo oddania Chrystusowi. Natomiast kolejna niedziela wielkanocna pozwala popatrzeć na Jezusa jako Dobrego Pasterza. Arcybiskup w postawie Jezusa ukazał zadania niezbędne w duszpasterzowaniu: to pasterz czuwa nad owczarnią, nad jej bezpieczeństwem i zapewnia pokarm. Strażak dobry też wie jakiej sprawie służy: troszczy się o drugiego człowieka, robi to spontanicznie, naraża się dla dobra drugiego, a chrześcijański strażak potrafi rozeznać nieprzyjaciela, by sprawować posługę zgodnie z sumieniem. Czcigodny Homileta w homilii uznał, że kategoria strażaków to kategoria ludzi obecna w naszych miejscowościach od wieków, a mundur imponuje wielu młodym ludziom. Strażak to człowiek, który pomaga w nieszczęściu stąd budzi wielkie zaufanie.

nie, 7 Maj 2017  ·  9,3 MB  ·  432
Kalwaria Pacławska, 7 maja 2017 r.
nie, 7 Maj 2017  ·  9,0 MB  ·  457
Kalwaria Pacławska, 7 maja 2017 r.