“Czas na rodzinę!” – pod takim hasłem rusza tegoroczna edycja Marszów dla Życia i Rodziny w ponad 160 miastach w całej Polsce. 28 maja 2017 roku spotykamy się także w Jarosławiu, aby wspólnie maszerować świadcząc o wartości życia i rodziny.

Marsz rozpocznie się niedzielną Mszą św. o godz. 12.15, a zakończy aktem zawierzenia u Jarosławskiej Królowej Rodzin w Kolegiacie.
Marsz dla Życia wtedy ma sens, kiedy uczestniczy w nim duża ilość ludzi, aby nie był on odczytany jako niezdrowy pomysł jakiejś skrajnej, małej grupki. Tym bardziej, że temat jest bardzo ważny, aktualny i domaga się od nas właśnie teraz wyrazistego świadectwa.

W tym roku główny akcent w marszu będzie postawiony na dawanie świadectwa o wartości rodziny, która na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu – winna być ostoją miłości, szczęścia oraz bezpieczeństwa. Bez miłości, która jest wewnętrzną zasadą, trwałą mocą i celem ostatecznym każdej rodziny – nie jest możliwe ani ukształtowanie zdrowego sumienia ani harmonijne wzrastanie każdego człowieka.

Marsz dla Życia i Rodziny w naszej archidiecezji jest oddolną propozycją przedstawicieli różnych organizacji katolickich w odpowiedzi na bardzo widoczne i niebezpieczne skutki tzw. Czarnych marszów w Polsce, które wywołały duży zamęt w świadomości polskiego społeczeństwa, zwłaszcza młodych kobiet. Za każdym razem, kiedy widzieliśmy taki marsz byliśmy głęboko poruszeni bezmyślnością, a jednocześnie siłą propagandy anty-life, ponieważ wielu młodych ludzi tych zagadnień nie zna, a starsi nie umieją argumentować.

Dlatego w Jarosławiu postanowiliśmy odpowiedzieć na postulaty obrońców życia i zorganizować jeden możliwie największy Marsz Dla Życia i Rodziny w niedziele 28 maja z poparciem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Akcji Katolickiej, Ruchu Oazowego, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruchu Apostolstwa Młodzieży oraz Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

Występujemy więc przeciw szerzącym się współcześnie ideologiom, które chcą zrewolucjonizować doskonały zamysł boży o świętości małżeństwa i rodziny. Przywołując bowiem słowa św. Jana Pawła II – możemy powiedzieć, że mamy dziś do czynienia z wojną cywilizacji życia i cywilizacji śmierci.

Marsz dla Życia i Rodziny jest też doskonałą odpowiedzią na działania organizacji feministycznych, które chcą narzucić swoją definicję pokrętnie rozumianej wolności. W zamian trzeba pokazać piękno rodziny, radość z bycia razem, doniosłość relacji małżeńskich i rodzicielskich oraz wielką potrzebę zatroszczenia się najsłabszych i najbardziej bezbronnych – dzieci nienarodzone – sugerują główni organizatorzy.

Zatem w imieniu organizatorów Marszu dla Życia i Rodziny w Jarosławiu, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do Jarosławia z całymi rodzinami, którym dobro rodziny i obrona podstawowych wartości związanych z życiem ludzkim leżą głęboko na sercu. Takie wspólne świadectwo przedstawicieli całej archidiecezji aktualnie jest bardzo potrzebne  zarówno nam jak i naszej Ojczyźnie.

Szczęść Boże
ks. Andrzej Surowiec
archiprezbiter jarosławski