W sobotę, 13 maja odbyła się XXII Diecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej do św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Uczestnicy tego spotkania zgromadzili się, aby podziękować Bogu za Objawienia Matki Bożej Fatimskiej i za św. Andrzeja Bobolę, patrona Polski i Akcji Katolickiej.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Następnie pielgrzymi przeszli w procesji z relikwiami swojego Patrona w kierunku Bobolówki. Podczas drogi odmawiali różaniec, wypełniając w ten sposób prośbę Matki Bożej z Fatimy. Po przyjściu na Bobolówkę wysłuchali konferencji Objawienia w Fatimie ratunkiem dla świata i ludzkości”, którą wygłosił ks. dr Adam Lechwar z diecezji sandomierskiej.

Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył bp Stanisław Jamrozek. W homilii zachęcał zebranych do tego, by szli i głosili Ewangelię, bo na nią czekają ludzie. To dzięki naszemu świadectwu i głoszeniu słowa Pana inni będą mogli Go spotkać i doświadczyć jego Miłości. Kaznodzieja w oparciu o teksty encykliki Piusa XII o św. Andrzeju Boboli zachęcał członków Akcji Katolickiej do tegożeby nie lękali się stanąć do pokojowej walki o Bożą chwałę w świecie.

Pod koniec uroczystości powołano nowy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii pw. św. Michała Archanioła w Łańcucie. Następnie biskup Stanisław pobłogosławił różańce, które przekazali członkowie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z naszej archidiecezji, jako dar na misje na Ukrainie oraz poświęcił figurę Matki Boskiej Fatimskiej ufundowaną przez członków akcji katolickiej z archiprezbiteratu jarosławskiego.

nie, 14 Maj 2017  ·  8,2 MB  ·  324
Strachocina, 13 maja 2017 r.
sob, 13 Maj 2017  ·  1,6 MB  ·  139
Strachocina, 13 maja 2017 r.
sob, 13 Maj 2017  ·  5,9 MB  ·  285
Strachocina, 13 maja 2017 r.
nie, 14 Maj 2017  ·  15,7 MB  ·  252
Strachocina, 13 maja 2017 r.

* * * * *
ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ Z PARAFIALNYMI ODDZIAŁAMI AKCJI KATOLICKIEJ
PODCZAS CZWARTKOWEJ AUDYCJI O GODZ. 20.00