Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie i pan Piotr Piniński Prezes Fundacji Lanckorońskich w dniach 13 – 14 maja 2017 r. zorganizowali obchody 150. rocznicy urodzin Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy.

Uroczystość stała się okazją do przypomnienia sylwetki jednego z największych hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce. Kardynał Sapieha urodził się 14 maja 1867 r. w Krasiczynie, naukę i doświadczenie zdobywał m.in. we Lwowie, Krakowie, Rzymie. W 1911 r. został biskupem krakowskim. Funkcję tę sprawował przez 40 lat – od 1911 roku do śmierci w 1951 roku. W 1926 otrzymał godność arcybiskupa, a w 1946 r. – kardynała.

W pierwszym dniu obchodów, 13 maja, w budynku głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej nastąpiło otwarcie wystawy przygotowanej przez Marcina Marynowskiego „Przywrócić pamięci. 150 rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy, 1867-1951”, która od 13 maja do 2 lipca 2017 r. prezentować będzie okazałe obiekty z najważniejszych polskich muzeów, jak np. z Zamku Królewskiego na Wawelu, z Muzeum Katedralnego na Wawelu, z Muzeum Narodowego w Krakowie i wielu innych. W czasie spotkania miała miejsce również projekcja filmu “Książę” o życiu i działalności kardynała Sapiehy. W ten sposób organizatorzy przedstawili historię życia kardynała Sapiehy jako przykład patriotyzmu i poświęcenia się dla najbardziej potrzebujących, zwłaszcza ofiar dwu wojen światowych.

nie, 14 Maj 2017  ·  1,4 MB  ·  352
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl, 13 maja 2017 r.
nie, 14 Maj 2017  ·  2,0 MB  ·  351
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl, 13 maja 2017 r.
nie, 14 Maj 2017  ·  2,3 MB  ·  253
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl, 13 maja 2017 r.
nie, 14 Maj 2017  ·  1,9 MB  ·  360
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl, 13 maja 2017 r.
nie, 14 Maj 2017  ·  3,6 MB  ·  267
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl, 13 maja 2017 r.

 

Natomiast w niedzielę, 14 maja – w dniu urodzin Adama Stefana Sapiehy – o godz. 11.00 w kościele pw. św. Marcina w Krasiczynie odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem bpa Tadeusza Pieronka, świadka posługi kardynała Sapiehy. Abp Józef Michalik w słowach homilii wezwał zgromadzonych na uroczystości, aby uświadamiali sobie godność człowieka i potwierdzali ją przez czyny: Przez czyny wiary rośnie człowiek w człowieku! Przykładem takiej troski w życiu i posłudze był – jak zaznaczył Czcigodny Kaznodzieja – wspominany w 150. rocznicę urodzin Książę Kardynał Adam Stefan Sapieha.

nie, 14 Maj 2017  ·  6,4 MB  ·  329
Krasiczyn, 14 maja 2017 r.

 

Po Eucharystii przy akompaniamencie orkiestry dętej wszyscy przeszli na teren Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie, gdzie przy dębie pamięci bp Tadeusz dał świadectwo względem osoby Księcia Kardynała. Został zaprezentowany również akt deklaracji założycielskiej powołujący Akademię Dziedzictwa Kresów Towarzystwo Kultury i Pamięci im. Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy.

nie, 14 Maj 2017  ·  5,6 MB  ·  314
Krasiczyn, 14 maja 2017 r.

 

Ubogaceniem spojrzenia na życie i posługę kardynała Sapiehy była z kolei prezentacja wystawy pod kierunkiem p. mgr Żanety Niedbała, doktorantki UJ w KrakowieKrasiczyn – gniazdo rodzinne ks. kardynała Sapiehy. Wpływ środowiska rodzinnego na postawy życiowe oraz sesja naukowa, podczas której grupa naukowców przedstawiła wyniki studiowania spuścizny po kardynale Sapiesze:

  • siostra dr Bożena Leszczyńska OCV, KrakówCrux mihi foederis arcus. Kilka refleksji o tajemnicy kapłańskiego powołania ks. kard. Adama Stefana Sapiehy
  • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowieSapiehów lwowskie ślady
  • mgr Marcin Marynowski, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, doktorant UJ w Krakowie, Kilka wybranych listów do Adama Stefana Sapiehy, jako protektora ważnych spraw
  • ksiądz prof. dr hab. Jacek Urban, dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Adam Stefan Sapieha w spuściźnie ks. prof. Jerzego Wolnego
  • redaktor Marian Piotr Romaniuk, redaktor naczelny Wydawnictwa Archikonfraterni Literackiej w WarszawieStefan Wyszyński – Adam Sapieha. Relacje Prymasa Polski i Metropolity Krakowskiego, 1946-1951, w świetle najnowszych dokumentów
  • ksiądz Józef Jończyk, założyciel Katolickiego Domu Kultury im ks. kard. A.S. Sapiehy przy parafii św. Kazimierza w KrakowieŚwiadectwo na temat powstania i działalności Katolickiego Domu Kultury im. ks. kard. A.S. Sapiehy przy parafii św. Kazimierza w Krakowie

Spotkanie, podobnie jak w pierwszy dzień obchodów, dopełniła projekcja filmu „Książę Niezłomny”, ukazującego życie i działalność kardynała Sapiehy.

Wystawa i sesja naukowa stały się okazją do spotkania Polaków z kraju i zagranicy, wywodzących się z rodów arystokratycznych i mających związki również z rodem Sapiehów. Przez to udało się spopularyzować zasługi wielu rodów książęcych w historii naszej Ojczyzny.

nie, 14 Maj 2017  ·  5,9 MB  ·  310
Sesja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy - Krasiczyn, 14 maja 2017 r.
nie, 14 Maj 2017  ·  8,4 MB  ·  304
Sesja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy - Krasiczyn, 14 maja 2017 r.
nie, 14 Maj 2017  ·  4,1 MB  ·  334
Sesja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy - Krasiczyn, 14 maja 2017 r.
nie, 14 Maj 2017  ·  4,5 MB  ·  251
Sesja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy - Krasiczyn, 14 maja 2017 r.
nie, 14 Maj 2017  ·  7,4 MB  ·  341
Sesja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy - Krasiczyn, 14 maja 2017 r.
nie, 14 Maj 2017  ·  3,4 MB  ·  337
Sesja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy - Krasiczyn, 14 maja 2017 r.

 

Całość uroczystości rocznicowych została zwieńczona koncertem „Te Deum” w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej, Archidiecezjalnego Chóru „Magnificat”, Przemyskiego Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu i Chóru Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaprezentowano arie modlitewne i pieśni oraz muzykę instrumentalną, między innymi Fryderyka Chopina, Mieczysława Karłowicza i Wojciecha Kilara. Podczas koncertu ks. prał. Zbigniew Suchy – redaktor naczelny Przemyskiej Edycji Tygodnika Katolickiego “Niedziela” podzielił się z obecnymi w Krasiczynie swymi autorskimi wierszami.

 

 

* * * * *
Dodatkowo można jeszcze wysłuchać audycji w ramach “Rozmowy dnia”