W związku z nowymi przepisami dotyczącymi repatriantów, jakie weszły w życie 1 maja br., Prezes Rady Ministrów, Beata Szydło, zwróciła się z prośbą do wszystkich diecezji w Polsce o pomoc Rodakom wracającym do Polski.


Warszawa, 11 maja 2017 r.

Szanowni Państwo,

po wielu latach oczekiwań i niespełnionych nadziei na powrót do ojczyzny, nasz Rząd zrealizował obietnicę daną repatriantom i przygotował takie rozwiązania prawne, które zasadniczo usprawnią powroty naszych rodaków oraz ułatwią im samodzielne życie w naszym kraju.

Nowe przepisy weszły w życie 1 maja br. Przewidują one obok usprawnienia procedur związanych z powrotami, także pakiet nowych rozwiązań dotyczących realnej i efektywnej pomocy finansowej (dopłaty do czynszu wynajmowanego lokalu, dopłaty do miejsc w domach studenckich, dopłaty do zakupu lokalu mieszkalnego, wzrost środków na remonty i wyposażenie lokali).

Nasi drodzy repatrianci będą przybywać na zaproszenia gmin, swoich rodzin już zamieszkałych w Polsce bądź do ośrodków adaptacyjnych, których zasadniczym celem będzie zapewnienie możliwości uczestniczenia w specjalnych zajęciach adaptacyjno-integracyjnych oraz w zajęciach umożliwiających przypomnienie historii, tradycji i zwyczajów, naukę języka polskiego oraz uczestniczenie w kursach zawodowych.

Wspomnieć też należy o grupie repatriantów, która zdecydowała się w grudniu ubiegłego roku powrócić do kraju i aktualnie przebywa w ośrodku w Pułtusku, czekając na pomoc w pełnym usamodzielnieniu.

Mając na względzie powyższe tj. wypracowane też z udziałem środowiska repatrianckiego instrumentarium prawne i finansowe, ważne jest abyśmy wspólnie wykonali na rzecz repatriantów pracę, dzięki której do kraju powróci każdy pragnący tego nasz rodak, czy to z Kazachstanu czy z innych terenów byłego ZSRR.

Polski Rząd zapewnia pomoc materialną na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w wysokości 25 tysięcy złotych oraz 6 tysięcy złotych na remont/wyposażenie lokalu – na jedną osobę. Środki repatrianci będą mogli wykorzystać dowolnie według własnej decyzji np. na zakup mieszkania lub pokrycie czynszu wynajmu.

Proszę o pomoc w poszukiwaniu wolnych lokali, w których repatrianckie rodziny mogłyby czuć się jak u siebie, o poszukiwanie i wskazywanie wolnych miejsc pracy, o ułatwienie integracji repatriantów z mieszkańcami danego terenu, o otwieranie lokalnych społeczności na repatriantów i wreszcie na wspieranie edukacji historycznej, dzięki której repatriant nie będzie kojarzył się wyłącznie z obywatelem innego państwa. Wskazana jest każda forma pomocy.

Rząd dedykował repatriantom specjalny urząd jakim jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Proszę o konstruktywną współpracę z Pełnomocnikiem i zgłaszanie Mu wszelkich propozycji i rozwiązań, dzięki którym nasi rodacy nigdy nie będą żałować swoich decyzji o powrocie do ojczyzny (Pan Sebastian Chwałek – Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji, teł. 22 515 22 80, fax: 22 515 22 81, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, adres mailowy: repatriacja@mswia.gov.pl).

Obok kwestii lokalowych i zapewnienia źródła utrzymania, ważne jest wsparcie duchowe oraz pomoc w stopniowym wyrównywaniu różnic językowych i zwyczajowych, z uwzględnieniem okoliczności, iż nasi repatrianci są osobami w różnym wieku i o różnym potencjale adaptacyjnym. Nie możemy dopuścić do poczucia wyobcowania repatriantów w lokalnych społecznościach, w środowisku szkolnym czy zawodowym. Nie mogą też czuć się bezradni a także pozbawieni pomocy w toku załatwiania bieżących spraw administracyjnych.

Łączmy wspólnie ludzi.

Z wyrazami należnego szacunku,
Beata Szydło