Msza św. prymicyjna sprawowana przez Neoprezbiterów A.D. 2017 w kaplicy seminaryjnej, fot. Kamil Jaworski

Radością z przyjętych święceń prezbiteriatu podzielili się Neoprezbiterzy, sprawując w dniu 6 czerwca w kaplicy seminaryjnej Msze św. prymicyjną. Po sześciu latach formacji spotkanie modlitewne przy ołtarzu Pańskim dla trzynastu nowowyświęconych kapłanów było okazją do wyrażenia wdzięczności za wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Przez posługę księży przełożonych, profesorów, ojców duchownych, sióstr zakonnych i osób świeckich młodzi lewici naszej Archidiecezji Przemyskiej zostali przygotowani do posługi kapłańskiej.

Podczas wygłoszonej homilii, ks. dr Tomasz Hałas, prefekt WSD w Przemyślu, przywołując postać abpa Ignacego Tokarczuka wezwał swoich wychowanków, aby tak jak Pasterz naszej Archidiecezji troszczyli się o świadectwo osobistego życia w posłudze kapłańskiej. Natomiast w słowach papieża Piusa XII, skierowanych niegdyś do polskiego duchowieństwa, przekazał życzenia od wspólnoty Seminarium: Z Wami jest Chrystus i Jego moc zwycięska, a zatem bez lęku i śmiało trwajcie w boju dla Pana. Niech wasza wiara będzie jak skała, której nic skruszyć nie zdoła, niech waszej miłości nie przyćmi żadna ludzka niegodziwość, a wasza nadzieja niech jaśnieje nawet i wtedy, gdy wszystko wokoło zdaje się walić i upadać. Niech ona Was wspiera i da Wam patrzeć w przyszłość z niezachwianą ufnością.

Na zakończenie Eucharystii wszyscy którzy zgromadzili się na modlitwie otrzymali z rąk Neoprezbiterów błogosławieństwo. Dalsza część spotkania była związana z agapą w refektarzu seminaryjnym i pożegnaniem podczas spotkania na auli Instytutu Teologicznego.

Kolejny dzień to czas wyjazdu Neoprezbiterów na Jasna Górę, aby tam oddać się Maryi na czas posługi kapłańskiej, która otrzymali przez dar święceń prezbiteratu.

wt, 6 Cze 2017  ·  510,5 KB  ·  381
Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 6 czerwca 2017 r.,
wt, 6 Cze 2017  ·  3,7 MB  ·  362
Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 6 czerwca 2017 r.

 

TABLO – Neoprezbiterzy A.D. 2017