Już dawno leżajska Fara nie widziała tylu wiernych podczas wieczornej Mszy Świętej. To kolejny, tak wyjątkowy wieczór w naszej parafii, który zostanie nam na długo w pamięci – drugie nabożeństwo fatimskie, przeżywane w roku 100-lecia objawień. Nabożeństwo, które w tym roku wygląda inaczej niż zwykle.

Nasze czuwanie przy Pani Fatimskiej, rozpoczęliśmy od Mszy Świętej. Bracia i siostry ze wspólnoty Róż Żywego Różańca animują Eucharystię, poprzez czytania, śpiew i ofiarowane dary. W tej najdoskonalszej modlitwie uwielbienia, dziękujemy Panu Bogu za dar Jego Matki Maryi, polecamy wszystkie podejmowane w parafii dzieła i inicjatywy. Modlimy się za siebie nawzajem, wynagradzając Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy nasze i całego świata. Błogosławieństwo na zakończenie Eucharystii staje się początkiem procesji fatimskiej wraz z figurą Matki Bożej.

Ale ten rok z racji Jubileuszu 100 lat od objawień w Fatimie jest wyjątkowy, bowiem każdej procesji towarzyszy nam inscenizacja w wykonaniu Grupy Teatralnej „Baratario” działającej przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. Każdego miesiąca możemy na kilka minut przenieść się do Fatimy. Możemy na własne oczy zobaczyć fatimskie dzieci: Hiacyntę, Franciszka i Łucję; możemy na  własne uszy usłyszeć głos Pięknej Pani; możemy stanąć przed tajemnicą kolejnego objawienia. Tak było 13. maja, tak było w czerwcu, tak będzie przez te najbliższe miesiące, bowiem krótkie inscenizacje będą nam towarzyszyć, podczas nabożeństw w naszej parafii do października. Leżajsk chce w ten sposób uczcić 100-lecie objawień w Fatimie. Leżajsk chce w ten sposób pokazać, jak bardzo kocha Maryję…

ks. Piotr Zawadzki

GALERIA