Drodzy Księża Archidiecezji Przemyskiej!

Jednym z ważniejszych środków umacniania wiary uczniów Chrystusa są różnego rodzaju ćwiczenia rekolekcyjne. W życiu duchowym kapłana są one okazja do refleksji nad swoim powołaniem i do umocnieniem się w drodze wiary. Realizując postanowienia Synodu Archidiecezji Przemyskiej (Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-200 Statuty i Aneksy, Księga II, Cz. II, Rozdz. II, Par. 4-5) a także przypomnienia i zachęty naszego Metropolity Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika (O wartości kapłańskiego celibatu. List do kapłanów, diakonów i alumnów, Przemyśl 4. 11, 2008, s. 22-23, 29), podejmijmy trud rekolekcji kapłańskich. Trzeba, by każdy kapłan co roku odbywał rekolekcje kapłańskie. W naszej archidiecezji obowiązuje zasada, że każdy kapłan przynajmniej raz na dwa lata uczestniczy w rekolekcjach prowadzonych podczas wakacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W związku z tym zapraszamy kapłanów do udziału w rekolekcjach według wskazanego niżej rozkładu:

  • SERIA I: od 25 czerwca 2017 (niedziela wieczorem) do 28 czerwca 2017 (środa w południe): 1971, 1983, 1989, 1995, 2001, 2003, 2007, 2015, prowadzi  ks. Jacek Pawłowski  (saletyn).
  • SERIA II: od 15 sierpnia 2017 (wtorek wieczorem) do 18 sierpnia 2017  (piątek w południe): 1973, 1979, 1985, 1991, 1997, 2009, 2013, prowadzi  ks. bp Jan Piotrowski – ordynariusz kielecki.
  • SERIA III: od 20 sierpnia 2017 (niedziela wieczorem) do 23 sierpnia 2017 (środa w południe): 1976, 1993, 1999, 2000, 2005, 2011, 2016, „Serce Ewangelizatora” Prowadzi o. Remigiusz Recław SJ.

Kapłani, którym z poważnych racji nie odpowiada wyznaczony czas, mają możliwość wymiany terminu swych rekolekcji z osobą z innej serii tych ćwiczeń w aktualnym roku i załatwiają tę sprawę indywidualnie, zgłaszając jedynie odnośną informację do trzech dni przed ich rozpoczęciem na portierni Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Podobnie, gdy ktoś z przyczyn zdrowotnych nie może podjąć wskazanej serii rekolekcji zobowiązany jest poinformować o tym, że będzie na niej nieobecny (taką wiadomość ma pozostawić na portierni Wyższego Seminarium Duchownego do trzech dni przed rozpoczęciem swojej serii ćwiczeń rekolekcyjnych) oraz dostarczyć odpowiednie zwolnienie lekarskie do końca września br. do Kurii Biskupiej i winien uczestniczyć w innej serii rekolekcji seminaryjnych dla kapłanów w danym roku.

Wszystkich kapłanów wyznaczonych na daną serię rekolekcji prosi się o potwierdzenie swego uczestnictwa w rekolekcjach do trzech dni przed rozpoczęciem wyznaczonej serii ćwiczeń rekolekcyjnych, na portierni Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Sumienność i terminowe przekazanie koniecznych informacji w sprawie uczestnictwa, zamiany czy usprawiedliwionej nieobecności na danej serii rekolekcji pomoże Wyższemu Seminarium Duchownemu sprawniej przygotować pomieszczenia dla Czcigodnych Rekolektantów i ułatwi inne prace związane z rekolekcjami. Wszyscy inni kapłani, nie wskazani na liście, a chętni do odprawienia swoich rekolekcji w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu są proszeni, aby na portierni, zgłosili swój udział w konkretnej serii ćwiczeń rekolekcyjnych.

Z obowiązku koniecznego uczestnictwa, co dwa lata, w serii rekolekcji w Wyższym Seminarium Duchownym, wyznaczonego dla danego rocznika święceń, zwolnieni są kapłani pracujący i przebywający poza diecezją, na różnego rodzaju urlopach, studiujący w systemie dziennym, a także Księża Seniorzy, którzy odbywają rekolekcje własne.

Z pozdrowieniami w Chrystusie,
Ks. Bp Stanisław Jamrozek

P.S. Rocznik święceń 1977 z racji jubileuszu 40-lecia rekolekcje odprawia oddzielnie.