W sobotę, 17 czerwca br., licznie zgromadzeni parafianie i goście na dorocznym odpuście dziękowali Panu Bogu za swojego Patrona Św. Brata Alberta.

Głównej Mszy Świętej odpustowej przewodniczył ks. Krzysztof Pelc, Dziekan Dekanatu Jarosław III . On też wygłosił Słowo Boże. Po eucharystycznej procesji dokonał aktu poświęcenia figur: Św. Brata Alberta, Św. Jana Pawła II oraz Matki Bożej Fatimskiej z dziećmi doznającymi objawień, które stanęły w obejściu kościoła.

Wymieniona uroczystość wpisuje się w 100. rocznicę śmierci Św. Brata Alberta, w 100. rocznicę Objawień Fatimskich oraz w 25. rocznicę powstania Parafii pw. Św. Brata Alberta Jarosław – Szówsko. Za przygotowanie dorocznych uroczystości odpowiedzialne były grupy parafialne: Rada Duszpasterska, Posłańcy i Akcja Katolicka pod przewodnictwem ks. Proboszcza Adama Daraża.

Główne uroczystości dziękczynne za 25 lat istnienia Parafii odbędą się w niedzielę, 29 października br. z udziałem Metropolity Przemyskiego, abpa Adama Szala. Uroczystości poprzedzi triduum rekolekcyjne.

ks. Zbigniew Szymański