Obrzęd błogosławieństwa ceremoniarzy

W sobotę, 17 czerwca 2017 r. do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu odbyła się doroczna Archidiecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza. Ministranci, lektorzy i ceremoniarze, a także schole i Dziewczęca Służba Maryjna mogli spotkać się aby dzielić się radością posługi liturgicznej spełnianej na co dzień w swoich parafiach.

Podczas Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem abpa Józefa Michalika wraz z duszpasterzami odpowiedzialnymi za formację LSO w poszczególnych parafiach odbył się obrzęd błogosławieństwa ceremoniarzy oraz poświęcenie krzyży. Arcybiskup Józef w słowach homilii podkreślił, że ministrant jest zawsze blisko Jezusa, wiec jako ministrant przez swoją postawę ma ma być człowiekiem uczciwym, a służąc do Mszy świętej ma czynić to z wiarą, aby widzieć Jezusa i podejmować posługę liturgiczną na cześć Boga: Nie dla oka! Nie dla pochwały! Ale dla Boga! Być ministrantem, który podoba się Jezusowi.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy pielgrzymki zgromadzili się Auli Instytutu Wyższego Seminarium Duchownego. Ks. Bartosz Rajnowski, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, ks. Mieczysław Rusin, archiprezbiter przemyski i ks. Jacek Zarzyczny, duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej, przekazali Ceremoniarzom  poświęcone krzyże wraz z legitymacjami i dyplomami. Pamiątkowe dyplomy i legitymacje otrzymali również Ministranci Światła, natomiast Ministrantom Roku zostały wręczone okolicznościowe dyplomy i pamiątki.

LISTA UCZESTNIKÓW SZKOŁY CEREMONIARZA 2016/2017

LISTA MINISTRANTÓW ROKU 2016/2017

LISTA MINISTRANTÓW ŚWIATŁA 2016/2017

 

sob, 17 Cze 2017  ·  4,9 MB  ·  283
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 17 czerwca 2017 r.
sob, 17 Cze 2017  ·  3,9 MB  ·  205
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 17 czerwca 2017 r.
sob, 17 Cze 2017  ·  2,3 MB  ·  175
Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 17 czerwca 2017 r.