Zapraszamy Księży Dziekanów i Księży Neoproboszczów na nadzwyczajne spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 22 czerwca 2017 r.godz. 9.00 w czytelni czasopism Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Na spotkaniu Metropolita Przemyski przekaże dokumenty związane z tegorocznymi zmianami personalnymi.

Prosimy o niezawodne przybycie.