Nawiązując do hasła 37. Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę: “Idźcie i głoście Ewangelię” Radio FARA organizuje akcję rozdawania fragmentów Słowa Bożego. Na potrzeby akcji przygotowano 50 tys. fragmentów Pisma Św., spakowanych w 2 tys. pakietów, które zostaną rozdane pielgrzymom fizycznym i duchowym. Osoby biorące udział w projekcie, każdego dnia, losować będą fragment Słowa Bożego znajdujący się w pakiecie. Wylosowany fragment stanie się treścią pomagającą w realizacji hasła tegorocznej pielgrzymki.

Dziękujemy młodzieży za pomoc w przygotowaniu pakietów.

pon, 3 Lip 2017  ·  931,8 KB  ·  169
37. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, Przemyśl, 3 lipca 2017 r.