Zaproszeni do wolności

Piąty dzień 37. Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, 8 lipca 2017 r., upłynął pod hasłem „Bądźcie wolni! Czuwajcie!” i był wypełniony modlitwą za osoby uzależnione od wielorakich zniewoleń. W przybliżeniu tematu pomagali pątnikom członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Dołączyli oni do poszczególnych grup pielgrzymkowych, dzieląc się tym, jak w swoim życiu doświadczyli wyzwolenia. Podpowiadali także sposoby pomocy osobom zniewolonym i zachęcali do podjęcia Krucjaty w ich intencji. Poprowadzili również modlitwę różańcową, której rozważania przybliżały podjęty problem i wprowadzały do modlitwy za potrzebujących wyzwolenia.

Prosimy o modlitwę w intencji osób uwikłanych w różne nałogi. Polecamy modlitwom: Andrzeja, Krzysztofa,  Mirosława, Pawła, Huberta, Krystynę, Stanisława, Krzysztofa, Karola, Józefa, Krzysztofa, Piotra, Danutę, Andrzeja, Władysława, Adama, Stanisława, Piotra, Helenę, Łukasza, Tomasza, Władysława, Piotra, Leszka, Beatę, Leszka, Mariusza, Bogdana, Adama, Urszulę, Andrzeja, Józefa, Edwarda, Marcina, Mariana, Krzysztofa, Kazimierza, Władysława, Janusza, Marka, Romana, Tadeusza, Jerzego, Adama, Grzegorza, Joannę, Tadeusza, Łukasza, Elżbietę, Tadeusza, Józefa, Dariusza, Edwarda, Bogdana, Juliana, Piotra, Józefa, Adama, Józefa, Tomasza, Mariolę, Macieja, Anetę, Adama, Stanisława, Henryka, Piotra, Krzysztofa, Jana, Waldemara, Krzysztofa, Kingę, Monikę, Jakuba, Leszka, Stanisława, Adolfa, Roberta, Jadwigę, Krzysztofa, Joannę, Marię, Mariusza, Lucjana, Marka, Adama, Beatę, Mateusza, Jana, Szymona, Grzegorza, Jacka, Kamila, Adama, Antoniego, Wojciecha, Tadeusza, Mariusza, Stanisława, Krzysztofa, Wojciecha, Józefa, Kazimierza, Bogdana, Bartłomieja, Józefa, Grzegorza, Jakuba, Dominika, Sebastiana, Zbigniewa, Marka, Tomasza, Jana, Józefa, Zbyszka, Agnieszkę, Marka, Marcina, Juliana, Mariana, Macieja, Stanisława, Andrzeja, Wacława, Krzysztofa, Mariusza, Rafała, Grzegorza, Teresę, Wojciecha, Stanisława, Leopolda, Janusza, Piotra, Łukasza, Beatę, Andrzeja, Zbyszka, Ryszarda, Wiesława, Zbigniewa, Janiny, Damiana, Roberta, Huberta, Ryszarda, Adama, Andrzeja, Pawła, Michała, Roberta, Sławomirę, Zbigniewa, Piotra i Wojciecha.

sob, 8 Lip 2017  ·  8,4 MB  ·  206
37. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, 8 lipca 2017 r.
sob, 8 Lip 2017  ·  5,6 MB  ·  146
37. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, 8 lipca 2017 r.
sob, 8 Lip 2017  ·  5,9 MB  ·  74
37. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, 8 lipca 2017 r.
sob, 8 Lip 2017  ·  5,1 MB  ·  68
37. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, 8 lipca 2017 r.