Niepowtarzalne miejsce w planie Bożym

Przemyscy pielgrzymi dotarli już na Jasną Górę! Ze wzruszeniem i radością wchodzili na szczyt Jasnej Góry, aby następnie stanąć twarzą w twarz z ukochaną Matką. Zdążali do Niej przez kilkanaście dni, nie zważając na trudy drogi, zmęczenie, deszcz czy upał.

Zwieńczeniem rekolekcji w drodze była Eucharystia w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, abpa Adama Szala. Przed rozpoczęciem liturgii powitał pątników przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze, o. Marian Waligóra. – Rozmodleni, idąc i głosząc Ewangelię, dzieląc się Bożym Słowem, szliście przez polską ziemię wpatrzeni w krzyż pielgrzymkowy – mówił – niosąc w sercach intencje swoje i waszych najbliższych (…). Doświadczyliście, że pielgrzymka to obraz naszego życia, odnowienie duchowe, odkrywanie Boga i siebie, a także coraz głębsze poznawanie Maryi.

W podsumowującej pielgrzymkę homilii abp Adam zwrócił uwagę na niezwykły czas, w którym przebiegła ta wędrówka. Jest to rok 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Czarnej Madonny, 100-lecia objawień fatimskich i 140. rocznicy objawień w Gietrzwałdzie. Także tu, na Jasnej Górze, Maryja przekazuje przybywającym do Niej swoje orędzie. Są to słowa z Kany Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie”.

Maryja weszła na drogę świadka wiary, bo słuchała Słowa Bożego i rozważała je. Tym samym stała się przykładem w wypełnianiu naszej misji. – Co to za misja? – pytał kaznodzieja. – Zbawić się. Pomóc zbawić się innym, prowadzić innych do Chrystusa, głosić Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę o zbawieniu, głosić swoim życiem, swoim słowem. W tym Bożym dziele Maryja zajmuje niepowtarzalne miejsce. Ale nie tylko Ona. Także my możemy powiedzieć: – Jestem stworzony po to, aby dokonać tego, do czego nikt inny poza mną stworzony nie został. Mam swoje miejsce w planach Bożych, w świecie Boga, miejsce, które ja tylko zajmuję; mam swoje własne posłannictwo, więc jestem potrzebny Panu Bogu i ludziom dla wykonania Jego planu.

Na koniec przemyski pasterz, za św. Matką Teresą z Kalkuty, wskazał 6 kroków na drodze do świętości, które można było stawiać także w czasie pielgrzymki. Zacząć trzeba od odnalezienia w sobie sfery ciszy, by móc się modlić. Modlitwa pomnaża wiarę, a ta prowadzi do miłości, która przejawia się w służbie. To natomiast owocuje w nas pokojem.

Pielgrzymka i co dalej? Czy tylko będziemy czekać na następną, 38. Pieszą Pielgrzymkę, czy wprowadzimy w życie postanowienia, by być świadkiem Ewangelii? – zapytał wreszcie Przemyski Metropolita. –  Bądźmy świadkami wiary czynem i słowem. I o to się módlmy – zakończył.

sob, 15 Lip 2017  ·  1,5 MB  ·  166
37. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, Jasna Góra, 15 lipca 2017 r.
sob, 15 Lip 2017  ·  5,5 MB  ·  176
37. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, Jasna Góra, 15 lipca 2017 r.