Trwa 3. dzień Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego. Tysiące wiernych przybyłych do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej wyruszyło na Dróżki Pogrzebu Matki Bożej.

13 sierpnia 2017 r., czyli 3. dzień odpustu rozpoczął się Mszą Świętą na galerii o godz. 7:00, której przewodniczył o. Sławomir Zieliński, tegoroczny kaznodzieja odpustowy. W wygłoszonej homilii nawiązał do objawień Matki Bożej w Fatimie. Przywołując kolejne wydarzenia historyczne Portugalii podkreślił, że tam działo się źle, tam chciano zniszczyć i podeptać Jej godność, tam ją wyśmiewano. Chciano zniszczyć wiarę w Portugalii, jednak dzięki objawieniu Matki Bożej nie doszło do tego. Z Jej pomocą mamy iść i my, by głosić Ewangelię świadectwem swojego życia.

nie, 13 Sie 2017  ·  4,6 MB  ·  164
Kalwaria Pacławska, 13 sierpnia 2017 r.

Po godz. 8:00 wierni zebrani przy Sanktuarium, wyszli w procesji z figurą Matki Bożej Zaśniętej do kaplicy Domku Matki Bożej. Tam odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył bp Stanisław Jamrozek. Podczas homilii wzywał do wsłuchiwania się w Boży głos: Pan Bóg chce, żebym odczytywał każdego dnia Jego wolę. Tak jak odczytała ją Maryja w momencie zwiastowania, tak samo my jako ludzie wierzący jesteśmy zapraszani do tego żeby tę wolę odczytywać, a później realizować ją w naszym życiu. Za przykładem Matki Najświętszej mamy starać się wypełniać wolę Bożą w sposób najdoskonalszy.

Eucharystia w kaplicy Domku Matki Boże zgromadziła tysiące wiernych, którzy chcieli wyruszyć na Dróżki Pogrzebu Matki Bożej.

nie, 13 Sie 2017  ·  4,2 MB  ·  207
Kalwaria Pacławska, 13 sierpnia 2017 r.