W dniu 3 września 2017 r. w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach odbyło się dziękczynienie za plony zebrane przez rolników Powiatu i Gminy Jarosław.

Modlitewnemu spotkaniu w Sanktuarium chłopickim przewodniczył abp Józef Michalik, który w słowach homilii docenił podejmowany rok rocznie wysiłek pracy na roli: “Patrzę na pracę rolników, którzy ratowali godność i wolność człowieka”. W trosce o piękno pracy Kaznodzieja przestrzegł przed sianiem kąkolu tak, aby z miłością jedynie traktować ojczystą ziemię. Arcybiskup, odnosząc się do troski o ziemię, wskazał również, że szczególną troską winno się objąć proces dydaktyczny i wychowawczy. W żaden sposób nie wolno dopuścić, aby siać chwast w sercach i umysłach młodych ludzi. Otwarta nowa piękna szkoła staje się świadectwem promocji wartości, którymi żył patron szkoły Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Kolebką kształtowania tych postaw – jak zaznaczył Arcybiskup Józef – jest w pierwszym rzędzie rodzina.

Na zakończenie Eucharystii miał miejsce obrzęd błogosławieństwa wieńców dożynkowych, a dalsza część spotkania kontynuowana była już na stadionie sportowym. W programie uczestnicy dożynek wzięli udział w występie Powiatowego Ogniska Baletowego, przeglądzie wieńców i korowodów dożynkowych z gmin powiatu oraz w zabawie tanecznej. Wszyscy ponadto mieli okazję udziału w jarmarku produktów i potraw regionalnych, wypieku chleba i różnorodnych warsztatach.

nie, 3 Wrz 2017  ·  765,1 KB  ·  251
Chłopice, 3 września 2017 r.
nie, 3 Wrz 2017  ·  6,7 MB  ·  229
Chłopice, 3 września 2017 r.