W piątek, 8 września 2017 r.,  w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odbył się kolejny “Wieczór Miłosierdzia”,  zorganizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej na terenie Domu Rekolekcyjnego w Zboiskach k. Sanoka. Spotkaniu modlitewnemu przewodniczył ks. prał. Andrzej Skiba, archiprezbiter sanocki.

W homilii ks. prałat ukazał Maryję jako Niewiastę, która najpełniej zna tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i wie, jak jest ono niezmierzone. Maryję nazywamy Matką Miłosierdzia, ponieważ jest Matką Jezusa, w którym Bóg objawił światu swoje Serce przepełnione miłością. Matka Boża Miłosierdzia jest przede wszystkim Tą, która dała światu Syna Bożego – Wcielone Miłosierdzie – i daje Je nieustannie, prowadząc do Niego wszystkich wierzących. Najpełniejsze uzasadnienie tego tytułu Maryi podaje Święty Jan Paweł II w encyklice „Dives in misericordia”. Pisze w niej, że Maryja jest najpierw Tą, która w sposób wyjątkowy doświadczyła Bożego miłosierdzia, gdy została zachowana od grzechu pierworodnego i obdarzona pełnią łaski, by stać się Matką Syna Bożego. W czasie Zwiastowania wyraziła zgodę, w  Betlejem  porodziła Syna  Bożego w ludzkim ciele i przez całe życie uczestniczyła w objawianiu przez Niego tajemnicy miłosierdzia Bożego aż po ofiarę, którą złożyła u stóp krzyża.

Nabożeństwo do Matki Bożej Siostra Faustyna wyniosła z rodzinnego domu, ale w życiu zakonnym zostało ono bardzo pogłębione. Sprzyjał temu bardzo osobisty kontakt z Maryją. W licznych objawieniach, wizjach, spotkaniach Maryja ukazywała Siostrze Faustynie tajemnicę miłosierdzia Bożego w swoim życiu, pouczała, umacniała, towarzyszyła w prorockiej misji Miłosierdzia. Kaznodzieja przytoczył wiele fragmentów z Dzienniczka św. Siostry Faustyny, mówiących o bardzo bliskiej jej relacji z Maryją. Ks. Skiba zakończył swoje rozważanie zachętą do częstego odmawiania modlitwy “Witaj Królowo Matko Miłosierdzia”.

Po Mszy Świętej odbyła się w parku procesja z obrazem Jezusa Miłosiernego, Relikwiami św. Faustyny i św. Jana Pawła II. W czasie procesji odczytano intencje, które złożyli wierni przybyli na “Wieczór Miłosierdzia” i odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie procesji ks. archiprezbiter sanocki odczytał przed figurą Matki Bożej Niepokalanej Akt Oddania Rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi. Oprawę muzyczną “Wieczoru Miłosierdzia” przygotował Chór mieszany “Echo” z Krosna.

nie, 10 Wrz 2017  ·  9,9 MB  ·  156
Zboiska, 8 września 2017 r.