W sobotę, 9 września 2017 r., Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ Archidiecezji Przemyskiej spotkało się w Lipniku na dniu skupienia. Spotkaniu towarzyszyło hasło: Patrz w Serce i miej serce!

Czciciele Serca Jezusowego wysłuchali między innymi dwóch konferencji wygłoszonych przez zaproszonych księży sercanów. Ks. Józef Gaweł SCJ – Dyrektor Krajowy Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ mówił o historii kultu Najświętszego Serca Jezusowego, a ks. Wiesław Pietrzak SCJ wyjaśniał podobieństwa i różnice między kultem Serca Jezusowego i kultem Miłosierdzia Bożego.

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Jan Szeląg, odpowiedzialny za permanentną formację kapłanów w Archidiecezji Przemyskiej. Zwrócił on szczególną uwagę na to, by  członkowie Honorowej Straży upodobniali się do Serca Jezusowego, które zawsze bije dla innych. Porównał również ich codzienne czuwanie przy Bożym Sercu do duchowego ratownictwa medycznego:

W naszym życiu przychodzi nam być trochę ratownikami medycznymi duchowej troski o bliźnich. Lekarzami (Jezusami) nigdy nie będziemy, ale możemy tę pierwszą pomoc świadczyć w modlitewnym akcie oddania i zawierzenia ludzi, którzy żyją z dala od Boga i od Kościoła.

Dzień skupienia zakończył się adoracją Najświętszego Sakramentu. Całe spotkanie animował moderator diecezjalny Arcybractwa HSNSPJ ks. Wiesław Szczygieł.

sob, 9 Wrz 2017  ·  3,4 MB  ·  185
Lipnik, 9 września 2017 r.
śr, 13 Wrz 2017  ·  16,3 MB  ·  136
Lipnik, 9 września 2017 r.
śr, 13 Wrz 2017  ·  12,8 MB  ·  174
Lipnik, 9 września 2017 r.
śr, 13 Wrz 2017  ·  2,4 MB  ·  100
Lipnik, 9 września 2017 r.
śr, 13 Wrz 2017  ·  4,7 MB  ·  111
Lipnik, 9 września 2017 r.

Więcej dźwięków będzie można odsłuchać wkrótce.