“Z bł. Kolpingiem ku chrześcijańskim wartościom” to pierwsza powakacyjna audycja, którą prowadzi ks. Andrzej Surowiec – archiprezbiter jarosławski. W audycji mowa była m.in. o istniejących formacjach katolicko-społecznych przy parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu, a także o nowych działaniach zmierzających do tego, aby aktywnie i odpowiedzialnie wypełniać służbę społeczną dla dobra wspólnego Kościoła i Narodu.

śr, 13 Wrz 2017  ·  8,4 MB  ·  142
Audycja z 13 września 2017 r.