W czwartek, 14 września 2017 r., w Instytucie Teologicznym w Przemyślu, po raz pierwszy spotkają się słuchacze studiów licencjackich z teologii dla prezbiterów ze specjalizacją z teologii pastoralnej. Studia są propozycją dla wszystkich zainteresowanych kapłanów.

Przypominamy, że możliwość rejestracji kandydatów na studia kończy się 15 września br. Więcej szczegółów na temat elektronicznej rejestracji (irk.upjp2.edu.pl) można znaleźć TUTAJ.

Poniżej publikujemy ramowy program 1. spotkania oraz przewidzianą tematyką na cały tok studiów (6 semestrów).


Wydział Teologiczny UPJPII w Krakowie
STUDIA LICENCJACKIE Z TEOLOGII DLA PREZBITERÓW
ZE SPECJALIZACJĄ Z TEOLOGII PASTORALNEJ
Instytut Teologiczny w Przemyślu

1. SPOTKANIE
14 – 16 września 2017

czwartek, 14 września 2017

 • 18.30 – Początek zjazdu – kolacja w refektarzu seminaryjnym – można przyjechać relatywnie wcześniej (wybór pokoju, dobór współlokatora, zakwaterowanie, itp.).
 • 20.15 – Spotkanie w kaplicy dolnej z Metropolitą Przemyskim, ks. abp Adamem Szalem

piątek, 15 września 2017

 • 6.30 – Msza św. w kaplicy dolnej
 • 7.30 – Śniadanie
 • 8.00 – 12.30 – I. BLOK WYKŁADOWY
 • 12.30 – Obiad
 • 14.00 – 18.30 – II. BLOK WYKŁADOWY
 • 18.30 – Kolacja
 • 20.15 – Konwersatorium

sobota, 16 września 2017

 • 6.30 – Msza św. w kaplicy dolnej
 • 7.30 – Śniadanie
 • 8.00 – 12.30 – III. BLOK WYKŁADOWY
 • 12.30 – Obiad
 • 14.00 – 18.30 – BLOK ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH
 • 18.30 – Kolacja

Wydział Teologiczny UPJPII w Krakowie
STUDIA LICENCJACKIE Z TEOLOGII DLA PREZBITERÓW
ZE SPECJALIZACJĄ Z TEOLOGII PASTORALNEJ
Instytut Teologiczny w Przemyślu

Przewidziana tematyka wykładów
na cały tok studiów (6 semestrów)

2017/18

SEMESTR 1

 1. Kaznodziejstwo a sakramentalia – ks. dr hab. Witold Ostafiński
 2. Mariologia korelacyjna w duszpasterskim przepowiadaniu – ks. dr hab. Wacław Siwak
 3. Współczesna ekspansja islamu w Europie zagrożeniem chrześcijańskiej tożsamości Starego Kontynentu – ks. dr Norbert Podhorecki
 4. Reintegracja społeczna i eklezjalna osób niepełnosprawnych – ks. dr Jan Szeląg

SEMESTR 2

 1. Słowo Boże w Biblii: formy przepowiadania i tematy wiodące – ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
 2. Wybrane zagadnienia bioetyczne w perspektywie duszpasterskiej – ks. dr Tomasz Picur
 3. Metodologia szczegółowa teologii pastoralnej w praktyce – ks. dr Jan Szeląg
 4. Zastosowanie psychologii twórczości w pracy nad kazaniem – ks. prof. dr hab. Jan Twardy

2018/19

SEMESTR 3

 1. Odnowa biblijna parafii – ks. dr hab. Stanisław Haręzga
 2. Aktualne wyzwania pastoralne w świetle najnowszych dokumentów Kościoła – ks. dr Marek Machała
 3. Ars docendi – ks. dr hab. Witold Ostafiński

SEMESTR 4

 1. Duszpasterstwo ludzi w drodze – ks. prof. dr hab. Kazimierz Bełch
 2. Katecheza dzisiaj. Problemy teologiczne, kulturowe i prawne – ks. dr Waldemar Janiga
 3. Postulaty współczesnego feminizmu a miejsce kobiety w Kościele – ks. dr Tomasz Picur
 4. Metodologia ogólna – ks. dr Norbert Podhorecki

2019/20

SEMESTR 5

 1. Liturgia a pobożność ludowa w praktyce duszpasterskiej – ks. dr Łukasz Jastrzębski
 2. Praktyczne zagadnienia przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa – ks. dr Marek Machała
 3. Chrześcijańska myśl filozoficzno-teologiczna wobec wyzwań współczesności – ks. dr Norbert Podhorecki

SEMESTR 6

 1. Potencjał ewangelizacyjny rekolekcji szkolnych – ks. dr Waldemar Janiga
 2. Zadania duszpasterstwa rodzin – ks. dr Marek Machała
 3. Specyfika przepowiadania rekolekcyjnego – ks. dr hab. Witold Ostafiński