W dniu 15 września 2017 r. w kościele pw. św. Mikołaja w Pruchniku sprawowana była Eucharystia, jako dziękczynienie w 150 rocznicę święceń kapłańskich bł. ks. Bronisława Markiewicza. Na wspólnej modlitwie zgromadzili się mieszkańcy Pruchnika, młodzież michalicka wraz ze swoimi kapłanami i siostrami zakonnymi, a całemu spotkaniu przewodniczył ks. Marek Czaja CSMA, Radca Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

fot. ks. Piotr Czarniecki

Słowami przywitania ks. prał. Piotr Kandefer, proboszcz Parafii, zaznaczył, że Pruchnik dla Błogosławionego Bronisława to miejsce wzrastania w człowieczeństwie i wierze aż do wiernego pełnienia posługi kapłańskiej, której 150 rocznicę pragniemy świętować.

W słowach homilii ks. Jacek Majbrowski CSMA wskazał na to, że fenomen Błogosławionego Markiewicza polegał na wiernym naśladowaniu Jezusa w życiu i posłudze, stad jego postawa staje się wzorem postępowania i dla ludzi XXI wieku.

pt, 15 Wrz 2017  ·  4,3 MB  ·  165
150 rocznica święceń kapłańskich bł. ks. Bronisława Markiewicza - Pruchnik, 15 września 2017 r.
pt, 15 Wrz 2017  ·  1,6 MB  ·  138
150 rocznica święceń kapłańskich bł. ks. Bronisława Markiewicza - Pruchnik, 15 września 2017 r.

Po Mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów przy pomniku Błogosławionego Rodaka ziemi pruchnickiej, z kolei zaś odbył się koncert dziękczynny prowadzony przez Chór i Orkiestrę “Młody Duch i Przyjaciele” z Górna.

fot. ks. Piotr Czarniecki

Warto wspomnieć, że ks. Bogusław Turek CSMA, pracownik Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, przypomniał, że:

Ks. Bronisław Markiewicz był postrzegany przez swoich współczesnych, jak i późniejsze pokolenia, jako wychowawca i społecznik. Dziełem, któremu poświęcił życie, było wychowanie i oświata. Świadectwa i wspomnienia tych, którzy zetknęli się z nim osobiście, podkreślają jego wielkie umiłowanie Boga i bliźniego, zwłaszcza dzieci i młodzieży najbiedniejszej, zaniedbanej, opuszczonej i osieroconej. Pragnął otoczyć ich ludzką życzliwością i dobrocią, której brak tak bardzo odczuwali. «Chciałbym zebrać miliony dzieci i młodzieży — pisał — z wszystkich krajów i narodów, żywić ich za darmo i przyodziewać ich na duszy i na ciele». Wychowywanie młodzieży opuszczonej i najbiedniejszej uważał za główne zadanie współczesnych katolików. L’Osservatore Romano (3/2005)

fot. ks. Piotr Czarniecki

Kolejny dzień, 16 września, był czasem pielgrzymowania z Pruchnika do przemyskiej Archikatedry, gdzie przed 150 laty ks. Bronisław otrzymał święcenia kapłańskie. O godz. 6.30 z mocą błogosławieństwa udzielonego przez Księdza Proboszcza wszyscy wyruszyli na pielgrzymi szlak:

  • 1 etap:  Pruchnik – Tuligłowy (7,5 km)
  • 2 etap:  Tuligłowy – Bewin (5,3 km)
  • 3 etap:  Bełwin – Stadnina (5 km)
  • 4 etap:  Stadnina – Kuńkowce (5,3 km)
  • 5 etap:  Kuńkowce – Przemyśl (6,5 km)
sob, 16 Wrz 2017  ·  3,6 MB  ·  72
150 rocznica święceń kapłańskich bł. ks. Bronisława Markiewicza - Bełwin-Łętownia, 16 września 2017 r.

Pielgrzymowanie zostało zwieńczone Eucharystią sprawowaną w Archikatedrze Przemyskiej pod przewodnictwem abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego.

sob, 16 Wrz 2017  ·  13,4 MB  ·  116
150 rocznica święceń kapłańskich bł. ks. Bronisława Markiewicza - Przemyśl, 16 września 2017 r.
sob, 16 Wrz 2017  ·  3,0 MB  ·  77
150 rocznica święceń kapłańskich bł. ks. Bronisława Markiewicza - Przemyśl, 16 września 2017 r.
sob, 16 Wrz 2017  ·  3,0 MB  ·  66
150 rocznica święceń kapłańskich bł. ks. Bronisława Markiewicza - Przemyśl, 16 września 2017 r.
sob, 16 Wrz 2017  ·  6,6 MB  ·  96
150 rocznica święceń kapłańskich bł. ks. Bronisława Markiewicza - Przemyśl, 16 września 2017 r.