fot. fara.sanok.pl

22 września 2017 r., w 46. roku życia i 22. roku kapłaństwa odszedł do Pana po wieczną nagrodę ks. Tomasz Grzywna. W Sanoku, gdzie posługiwał przez ostatnie 14 lat i rodzinnym Grodzisku Dolnym żegnały go tłumy wiernych – rodzina, przyjaciele, kapłani i parafianie z miejsc, gdzie jako kapłan pracował. Niespodziewane odejście ks. Tomasza napełniło serca wszystkich, którzy go znali, głębokim smutkiem, ale i wdzięcznością za dobro, którego ze strony śp. ks. Tomasza doświadczyli.

Był kapłanem o wielkiej gorliwości – Żniwiarzem na Bożym poletku – jak mówił w ostatnim pożegnaniu ks. prał. Andrzej Skiba. Swoje duszpasterskie życie poświęcił przede wszystkim katechizacji dzieci i młodzieży. Był hojnym siewcą Bożego Słowa, wielkim czcicielem Najświętszej Maryi Panny, kapłanem kochającym konfesjonał, pracowitym i otwartym na niesienie pomocy potrzebującym.


KS. TOMASZ GRZYWNA urodził się 20 grudnia 1970 r. w Nowej Sarzynie, pochodził z parafii Grodzisko Dolne. Po maturze w 1989 r., kierując się głosem powołania, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie po sześciu latach studiów, w dniu 27 czerwca 1995 r., otrzymał święcenia kapłańskie.
Po święceniach pracował w parafiach:
– Jaćmierz (1995-1996);
– Targowiska (1996-1998);
– Wołkowyja (1998-1999);
– Korczyna (1999-2001);
– Jarosław Kolegiata (2001-2003),
– Sanok Fara (1 lipca 2003 – 22 września 2017)

pon, 2 Paź 2017  ·  8,1 MB  ·  509
Sanok - Fara, 27 września 2017 r.
pon, 2 Paź 2017  ·  6,8 MB  ·  474
Sanok - Fara, 27 września 2017 r.
pon, 2 Paź 2017  ·  8,5 MB  ·  522
Grodzisko Dolne, 28 września 2017 r.
pon, 2 Paź 2017  ·  5,6 MB  ·  670
Grodzisko Dolne, 28 września 2017 r.