Informujemy wszystkich Księży Proboszczów, że Archidiecezja Przemyska wynegocjowała nowe, korzystne warunki na dostawę energii elektrycznej do parafii.

Szczegóły znajdują się w materiałach dla księży. Więcej informacji udziela Ekonom Kurii Metropolitalnej.